Inwoners hebben het recht om de gemeente uit te dagen: 'Right to Challange'

De Gemeente bereidt zich voor op de nieuwe taken om vanaf 2015 de zorg beter en dichterbij mensen te organiseren. GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering van 6 oktober jl. samen met PvdA, Stadspartij, D66, ChristenUnie, CDA en fractie Jansen een motie ingediend om in de lokale regelgeving ruimte te maken voor het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen. ‘Dat een groep inwoners kan zeggen: wij kunnen het zelf en we kunnen het beter.’ aldus GroenLinks raadslid Liza Luesink.

Het uit Engeland overgewaaide ‘Right to Challenge’ kan nu - als gevolg van een door de Tweede Kamerfracties van GroenLinks en PvdA ingediend en aangenomen amendement - in de lokale verordening WMO 2015 geregeld worden. In de Zutphense Gemeenteraad wordt het belang aan ruimte voor burgerinitiatieven breed gedeeld. Zo wordt het mogelijk dat mensen, samen met familie, buurt- en lotgenoten, meer het heft in eigen hand nemen om ziekte en sociale problematiek te voorkomen of er beter mee om te gaan.

Deze ruimte voor initiatieven zien de partijen niet alleen bij de WMO. Het is ook denkbaar dat burgers en maatschappelijke initiatieven met innovatieve plannen komen op andere beleidsterreinen zoals de JeugdWet, ParticipatieWet en het beheer van de openbare ruimte. Dit past ook bij de organisatieontwikkeling van de gemeente ‘Zutphen Vooruit’ waarbij de focus ligt op het bundelen van krachten met de Zutphense gemeenschap. In de motie wordt het college verzocht op korte termijn met een voorstel te komen hoe ‘Right to Challenge’ ingezet kan worden op andere beleidsterreinen.

Maandag 13 oktober as. om 20.00 uur wordt de motie tijdens de openbare vergadering van de Gemeenteraad behandeld.