Dag van de Psychologie
Dag van de Psychologie

Goed bezochte 'Dag Psychische Gezondheid'

Vrijdag 10 oktober jl., op de Landelijke Dag Psychische Gezondheid, organiseerden Ixta Noa, GGNet, Autisme Café Zutphen-Lochem en Herstel4U een bijzondere themadag. De gehele dag was de Burgerzaal in Zutphen open voor belangstellenden. De fototentoonstelling 'Kijk mij Nou!' was de grote publiekstrekker.

's Ochtends was er een interessante discussie met deelnemers met verschillende achtergronden. Familieleden, een psychiater, de wethouder, een WMO-raadslid en op andere wijze zeer betrokken deelnemers gingen met elkaar in gesprek. De rode draad van het gesprek was hoe we met elkaar vorm kunnen geven aan de 'participatiesamenleving'. Hoe kunnen we ieders talent benutten om mensen met psychische problemen en hun naasten zo veel en zo goed mogelijk te ondersteunen in het dagelijks leven? En dan zo concreet mogelijk. Eén van de conclusies was dat veel mensen moeite hebben met het woord 'mantelzorger'. Vaak omdat zij zich geen mantelzorger voelen door de emotionele band. 'Dat is toch vanzelfsprekend?' Zij voelen zich niet aangesproken als er een bijeenkomst 'voor mantelzorgers' wordt georganiseerd. Praktische tips hoe dat in de toekomst op te lossen kwamen voorbij. Zorg dat bekend is 'waar de deur open staat'. Ergens kunnen binnenlopen en weten dat je daar herkenning kunt vinden. Lotgenoten, een luisterend oor. Dat is belangrijk. En vermijd de term 'mantelzorger' en kies voor 'familie', 'betrokkenen' enz. Ook een boodschap aan alle beleidsmakers (bijvoorbeeld van de gemeente). Waarop de wethouder aangaf dat er een speciale check is ingebouwd op taalgebruik in brieven die naar burgers, patiënten en hun naasten, worden verstuurd. In anderhalf uur kwamen zo nog veel meer onderwerpen voorbij, waarbij veel van de aanwezigen het woord namen.

De acteurs van de theaterwerkplaats de Rode Hoed, Maria, Judith en Collin zongen samen een mooi lied met daarna een solo van Judith over dromen. Zij vertelden, dat zij met hun theater iets willen betekenen voor anderen en daar veel voldoening uithalen.

Vervolgens kon iedereen in een kleinere setting nog even napraten. De hele middag kwamen belangstellenden de Burgerzaal binnenlopen. Erg leuk was ook de aanwezigheid van twee klassen van studenten van het ROC.

Zij bleven een aantal uur en namen deel aan verschillende 'workshops' in de middag. Achtereenvolgens ging het gesprek over familieparticipatie, mindfulness en positieve psychiatrie bij GGNet, inzet van ervaringsdeskundigheid en 'anders communiceren'. ''s Avonds werd de dag afgesloten in filmhuis Luxor met de vertoning van de film 'De gek op de heuvel'. En tot slot het Autisme Café.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag, waarbij we 'psychiatrie' in het algemeen weer ietsje uit de taboesfeer hebben gehaald en met heel veel verschillende invalshoeken hebben bekeken.

Namens de organisatie,
Charlotte Versteegh (Ixta Noa)
Marjolein Verberne (GGNet)
Jeanette Guldie (GGNet)
Liesbeth van Burken (Autisme Café Zutphen-Lochem)
Ingrid Bogert (Herstel4U)
Theo Royers (Labez) )