Motie Persoonsgebonden Budget

D66, de Stadspartij en GroenLinks hebben de afgelopen maanden samen opgetrokken rond het Persoons Gebonden Budget (PGB). Het PGB is wat GroenLinks betreft een uitstekend instrument om tot individueel maatwerk te komen dat bijdraagt aan het behouden van de eigen regie over het eigen leven voor mensen die ondersteuning nodig hebben. GroenLinks gelooft in de eigen kracht van mensen en dit instrument past daar volledig bij.

In de motie staat omschreven dat het PGB innovatie in het zorgaanbod stimuleert en dat het er toe bij kan dragen dat zorgverleners die niet door de gemeente zijn gecontracteerd toch gefinancierd kunnen worden. Op deze wijze krijgen personen uit het eigen sociale netwerk van de betrokken cliƫnt ook de mogelijkheid om zorg te verlenen.

De motie vraagt het college om het PGB tot een gelijkwaardig alternatief te maken van de al bestaande zorg in natura en om in de beleidsregels een ruimhartig PGB beleid uit te werken, waarbij mensen geen belemmeringen ondervinden bij het kiezen van deze financieringsvorm. Het PGB moet wat GroenLinks betreft inzetbaar zijn binnen het sociale netwerk, inclusief zorgverleners binnen het gezin. Uiteraard moet dit wel gemotiveerd worden in een persoonlijk plan.

Al met al een motie die bijna unaniem (met uitzondering van de VVD fractie) kon rekenen op steun in de raad. De komende maanden zullen we de uitvoering uiteraard kritisch blijven volgen.