Energiezuinig wonen en bouwen

Zutphen Energieneutraal is al jarenlang de ambitie van GroenLinks en zal dat blijven tot het doel bereikt is. Hiervoor moeten we elke mogelijkheid aangrijpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Als GroenLinks zijn we benieuwd hoe het ervoor staat in Zutphen met energiezuinig bouwen en wonen: 'Wat is er gerealiseerd?, Wat speelt er momenteel? en Wat zijn de plannen voor de toekomst?' Om die reden hebben we een verzoek gedaan voor een forumvergadering over dit onderwerp. Begin 2015 komt hierover een avond op de forumagenda. Benieuwd naar onze speerpunten voor 2014-2018?

Speerpunten GroenLinks 2014 – 2018

  • Met volle kracht vooruit met energetisch renoveren van bestaande woningen, samen met woningcorporaties, eigenaren, bouwbedrijven en Het Plein. Handelen vanuit gezamenlijk belang, door ieders belangen, mogelijkheden en beperkingen te (h)erkennen. GroenLinks stelt zich tot doel: in 2020 alle woningen tenminste energielabel B.
  • GroenLinks wil dat Zutphen als historische stad met veel monumenten voorop loopt in het mogelijk maken en stimuleren van isolatie en ‘mooi ingepaste’ zonne-energie op monumenten. Zonnepanelen in de binnenstad op zichtlocaties moet ook kunnen. De snelle innovatie van zonnepanelen maakt het mogelijk dat dit hand in hand gaat met het bewaken van het historische stadsbeeld.
  • Toepassen van het succesvolle voorbeeld van energiebesparing in de Hanzehal op eigen kantoorpanden, scholen en sportvoorzieningen. Het is belangrijk dat kennis en ervaring tussen gemeente, bedrijven, zorginstellingen e.d. wordt uitgewisseld om te motiveren en stimuleren.
  • Bij nieuwbouw is energieneutraal bouwen voor GroenLinks uitgangspunt.