Met een uitgestoken hand het nieuwe jaar in

Elk jaar is de afsluiting van het oude en het begin van het nieuwe jaar een moment om even stil te staan. Afgelopen jaarwisseling was voor mij – en ik denk voor veel Zutphense GroenLinksers – een heel bijzonder moment van bezinning. Met veel verdriet om en herinnering aan Kees Luesink, die op 27 december overleed. Naast verdriet heeft het afscheid van Kees op 3 januari jl. mij vooral ook geïnspireerd. Ik voel mij des te gemotiveerder om te blijven bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

De hervorming van ons zorgstelsel biedt ons de kans om hier in 2015 meer dan ooit werk van te maken. Als wethouder Zorg en Welzijn wil ik die kans volop grijpen. De inwoners van Zutphen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht lukt om mee te doen aan onze samenleving, verdienen een uitgestoken hand. Een uitgestoken hand die uitnodigt: Je doet er toe, je hoort er bij, ik vind het fijn als jij ook mee doet. Een uitgestoken hand die houvast biedt: Ik ben er voor je, je kunt op mij vertrouwen. Een uitgestoken hand die een steuntje in de rug geeft: Je hoeft het niet alleen te doen, ik ondersteun je.

Een uitgestoken hand van al die professionals in de zorg en begeleiding, die vanuit bevlogenheid en betrokkenheid hebben gekozen voor hun vak. Zij verdienen de ruimte die nodig is om precies dat maatwerk te bieden dat iemand nodig heeft. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat het gaat om de mensen – niet om de cijfers en om de regels.

En een uitgestoken hand van de mensen om hen heen. Buren en kennissen die graag bereid zijn om een boodschap te doen, een klusje in de tuin te klaren of een lift naar het ziekenhuis te geven. Vrijwilligers die thuis komen helpen bij het leren lezen, het huiswerk maken, de financiën op orde krijgen of het invullen van formulieren. En niet te vergeten de mantelzorgers die tegen wil en dank soms dag en nacht klaar staan om hun naasten te ondersteunen. Zij verdienen waardering en een uitgestoken hand die hen helpt op tijd op adem te komen en even tijd voor zichzelf te hebben.

Ik wil in 2015 verder bouwen aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en de hand naar elkaar uitsteken. Door ‘fysiek’ de ruimte te bieden voor ontmoeting: in speeltuintjes, in wijkcentra, in inloophuizen, op scholen, bij sportverenigingen. Door ‘mentaal’ de ruimte te bieden aan (groepen) inwoners om activiteiten te organiseren, initiatief te nemen en creatieve oplossingen te realiseren. Door waar dit soort initiatieven niet vanzelf van de grond komen de hand uit te steken om uit te nodigen, houvast te bieden of een steuntje in de rug te geven. Vanzelfsprekende ontmoetingen biedt mensen de kans om mee te doen en het maakt het mogelijk om op tijd te ontdekken waar een uitgestoken hand nodig is om mee te blijven doen.

Het brede aanbod van basis- , voortgezet- en beroepsonderwijs speelt een belangrijke rol in het zorgen dat iedereen meetelt en meedoet in onze samenleving. Als wethouder Onderwijs grijp ik de kans om er actief aan bij te dragen dat ieder kind en iedere jongere het onderwijs kan kiezen dat past bij zijn/haar talenten en mogelijkheden. Samen met de scholen wil ik de verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstbestendig, divers onderwijsaanbod in Zutphen. Als we elkaar de hand reiken en de krachten bundelen dan gaat dit lukken.

Ik wens de Zutphense samenleving in 2015 veel uitgestoken handen toe.

Laten we samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Patricia Withagen