Maak elektrisch rijden makkelijker

GroenLinks heeft op maandag 9 februari jl. een motie ingediend waarin wij het college oproepen om de beleidsregels rondom het aanvragen van een oplaadpunt voor plug-in hybride auto’s te versoepelen. GroenLinks kreeg signalen van inwoners dat een aantal regels de keus om elektrisch te gaan rijden in de weg zitten.

De gemeente is welwillend als mensen een oplaadpunt voor een dergelijke auto aanvragen, maar concreet staan twee regels een definitieve aanvraag in de weg.

In de regels staat bijvoorbeeld dat het voor leaserijders niet mogelijk is om een dergelijk oplaadpunt te plaatsen nabij de woning, omdat het beleid voorschrijft dat de aanvrager eigenaar moet zijn van de auto. Dat is direct al een flink obstakel omdat veel mensen die in een plug-in hybride auto willen rijden er één leasen. Dergelijke auto’s zijn net in opkomst en voor veel mensen nog erg duur in de aanschaf.

Op de tweede plaats schrijft het huidige beleid voor dat de betreffende auto minimaal 60 kilometer moet kunnen rijden op elektriciteit, terwijl de meeste plug-in hybride auto’s een actieradius hebben van maximaal 50 kilometer.

Feitelijk is het met het huidige beleid dus onmogelijk om in een plug-in hybride auto te rijden omdat de dichtheid van oplaadpunten nog erg matig is. Met de ingediende motie wil GroenLinks elektrisch rijden makkelijker maken, waarmee er ook weer een goede stap gezet wordt in de richting van de al eerder uitgesproken ambitie om energieneutraal te worden. GroenLinks is van mening dat regels die keuzes in dit kader in de weg staan herzien moeten worden.

De motie werd mede ingediend door de PvdA, Bewust ZW en D’66. De motie lijkt voldoende steun te krijgen om aangenomen te worden. Zie de bijlage voor de motie.