Hanzehal Zutphen
Hanzehal Zutphen

GLZutphenontour: Bron Solar

Op een zonnige vrijdag, terwijl de windmolens volop draaiden op het Zutphense industrieterrein, brachten André, Christina en Liza een bezoek aan Bron Solar. Ondernemers Johnny Hesp en Marnix van Os hadden ons uitgenodigd om over hun bedrijf te vertellen en dromen voor de toekomst te delen. “Bron Solar is de schakel tussen techniek en maatschappij”.

Uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018

“Steeds meer mensen geloven niet meer in ‘meer en groter’ maar in ‘duurzaam en goed”. Steeds meer mensen ontdekken dat (her)gebruiken, (uit)lenen en doorgeven meer voldoening geeft dan bezitten en afdanken. Zo begint een nieuwe economie te ontstaan waarin we zorgzamer met de aarde omgaan en welvaart eerlijker delen.”

Hoe kunnen we samen vormgeven aan die nieuwe economie? Volgens de heren door te durven experimenteren. “Duurzaamheid rendeert wél!” aldus Marnix. “We moeten meer zichtbaar maken dat duurzame keuzes maatschappelijk rendement hebben. Dit stimuleert anderen om mee te doen.”

Aanbesteden

Op de agenda van de forumvergadering van 9 februari jl. stond de evaluatie van de bestuursopdracht sociaal aanbesteden van de gemeente. Het doel van dit beleid is om kwetsbare groepen meer kans van slagen te geven op de arbeidsmarkt. Een van de speerpunten van GroenLinks is het sociaal aanbestedingsbeleid ambitieuzer in te vullen dan de 5% norm die nu geldt. Bron Solar doet dit al. Zij kiezen er bewust voor om mensen werkervaringsplekken te bieden en hebben daar goede ervaring mee. We kwamen in het gesprek tot de constatering dat de verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf moet liggen, zodat er sprake is van intrinsieke motivatie. Tegelijkertijd kan daar wel waardering tegenover staan doordat een MVO bedrijf een aantrekkelijker partner is voor de gemeente bijvoorbeeld. Dit deed ons denken aan eerder #GLZutphenontour bezoek bij Hotel Inntel dat met oa Gelre Ziekenhuizen een banencaroussel heeft opgestart. Een onderdeel van het GroenLinks banenplan, zie https://zutphen.groenlinks.nl/groenlinks-banenplan.

Duurzaamheid rendeert wél

Bron Solar deelt een aantal voorbeelden van projecten waarbij duurzaamheid rendeert, zoals de Hanzehal waar het gasverbruik met 55% en het energiegebruik met 40% is teruggebracht zonder dat het de Gemeente geld heeft gekost. “Zo'n samenwerking wordt een Energy Service Company genoemd (ESCo). Een ESCo draait in eerste instantie op voor alle noodzakelijke investeringen om het energieverbruik terug te schroeven. Het geld dat hierdoor op termijn wordt uitgespaard, mag het bedrijf gedeeltelijk in eigen zak stoppen, zodat zowel de gemeente als het bedrijf ervan profiteert. Het bedrijf omdat het naast werk ook geld oplevert, de gemeente omdat het een zekere energiebesparing realiseert zonder dat daarvoor middelen hoeven worden vrijgemaakt. Bovendien wordt het vastgoed meer waard” (deze heldere uitleg komt van de Stentor).
GroenLinks ziet graag dat dit soort succesvolle voorbeelden vertaald worden naar andere panden, zoals scholen en sportvoorzieningen. Bron Solar deelde alvast met ons dat er binnenkort een kantoor in Zutphen komt zonder gasaansluiting, energieneutraal dus als er gebruik wordt gemaakt van de energie van onze eigen windmolens. En in Deventer gaat een ESCo van start voor particuliere woningen. Dit zou best eens een hele mooie manier kunnen zijn om energie te besparen op de eigen woningen: je hoeft dan niet zelf te investeren, maar 'least' de energiebesparingsmaatregelen bij een ESCO-maatschappij, in ruil voor het bedrag dat je ook nu al maandelijks uitgeeft aan je energie-rekening.

Bron Solar ziet veel kansen. Onder andere ook om de winst van onze eigen opgewekte duurzame energie ten goede te laten komen aan de deelnemers. Een van de ideeën: als nu alle leden van voetbalclub AZC hun energie af gaan nemen van de lokale windmolens, kan er van de winst misschien wel een nieuw kunstgrasveld aangelegd worden!

Optimistisch gestemd nemen we afscheid. We zijn er nog niet, maar als we de krachten bundelen vinden we gelukkig wel steeds meer wegen naar een duurzame energievoorziening voor ons allemaal.

Liza Luesink
Christina Oosterhoff
André Putker