Wijziging omvang aanstelling wethouders?

Op 4 juli 2014 is de formatie voor de te benoemen wethouders vastgesteld op in totaal 4,0 fte en daarbij heeft de raad besloten deze gelijkmatig te verdelen over vijf wethouders, namelijk: Oege Bosch, Engbert Gründemann, Annelies de Jonge, Coby Pennings-Hanemaaijer en Patricia Withagen. Sinds het vertrek van Engbert Gründemann is er sprake van een nieuwe situatie. Als gevolg hiervan hebben de collegeleden de taken herverdeeld en werken de vier overgebleven wethouders ieder voor 100% in plaats van de 80% waarvoor ze door de raad aangesteld zijn. Daarom vinden de collegeleden het reëel om de aanstellingen van de vier overgebleven wethouders op te plussen van 0,8 fte naar 1,0 fte per persoon.

Op maandag 23 maart jl. stond dit punt op de agenda voor de raadsvergadering. Het besluit van de raad viel uiteindelijk in het nadeel van het college. Het college beraadt zich naar aanleiding van deze uitspraak op haar positie.

Lees hier het inspirerende betoog van onze fractievoorzitter Liza Luesink:

 

'Voorzitter, collega’s in de raad en aanwezigen op de publieke tribune. 

Vandaag loopt de 17 jarige Arjuna met mij mee in het kader van zijn Middelbare schoolstage. Arjuna is met een aantal anderen bezig om een Zutphense jongerenraad op te richten. Ik hoop hen te enthousiasmeren en te laten zien waarom wij ons met passie inzetten voor de lokale politiek. Dit is zijn eerste raadsvergadering… Hoe leg ik hem nu uit wat er hier aan de hand is? 

U mag best weten dat we als GroenLinks fractie, bestuur en betrokken leden intensief contact hebben gehad over de huidige situatie. Wat gebeurt er nu toch in de raad? 

Zoals u deze week ook op de GroenLinks posters op de borden kunt zien, willen wij ons vol energie inzetten voor Zutphen. De politiek is er voor de samenleving. Moeten we ons nu echt bezighouden met de vraag of iemand die een fulltime takenpakket heeft ook een fulltime salaris ontvangt? 

Of bedenken we hoe we jeugdwerkloosheid, schulden en laaggeletterdheid kunnen aanpakken? En maken we ons druk hoe we die parel van een binnenstad met speciaalzaken kunnen behouden? Dát is toch waarom we de politiek in zijn gegaan?

Op inhoud wordt tot nu toe steeds constructief samengewerkt. Bijna alle voorstellen van het college worden met algemene stemmen aangenomen. De bijstellingsnotitie kon vorige raadsvergadering op een ruime meerderheid rekenen. En ook buiten deze raadszaal weten we elkaar te vinden. Op initiatief van mevrouw Timmer bezochten we onlangs een vernieuwende basisschool. En ook in de plannen voor huishoudelijke hulp, cultuur en onderwijs wordt constructief samengewerkt tussen college en alle partijen in de raad. Onze fractie begrijpt dus oprecht niet waar het probleem zit. 

Wat nu gebeurt, is precies de reden waarom ik erg getwijfeld heb of ik actief wilde worden in de politiek. Het oude oppositie vs. coalitie denken. Zoals iemand op de site van de Stentor cynisch aankondigde: Maandag 23 maart 2015 vanaf 21.30 in theater de Raadzaal, de politieke klucht ‘80% fulltime’. Hoewel ik als klein meisje stiekem droomde om ooit in het theater te staan, schaam ik mij nu diep dat ik gedwongen wordt mee te doen in deze vertoning. 

We hebben allemaal onze eigen motivaties en idealen om de raad in te gaan. Dit kan een prachtige mix worden als we de krachten bundelen. We hebben met alle partijen onze handtekening gezet om samen te gaan werken aan een betere bestuurscultuur. Een passende Loesje tekst is: 'Angst voor vernieuwing? Ik ben vooral bang dat alles hetzelfde blijft.'

Wij hebben als raad besloten dat deze periode een college van 4fte nodig is. We hebben meermalen uitgesproken dat we de lat hoog leggen: we willen dat de wethouders én goede bestuurders zijn die krachten bundelen in de samenleving én aanwezig en aanspreekbaar zijn op straat. In de uitgelekte mail schrijven SP, D66, Stadspartij en Burgerbelang dat zij hopen met een mailtje aan de burgemeester een pijnlijke discussie in de raad te voorkomen, zodat het imago van de politiek in Zutphen niet onnodig geschaad wordt. Wat is dat nu? Dat die mail uitgelekt is natuurlijk schadelijk, maar een open debat toch niet? Wat GroenLinks betreft is het juist belangrijk dat we hierover open met elkaar in gesprek gaan en we vinden het jammer dat dit vanavond slecht uit de verf komt. Een discussie op inhoud is nooit pijnlijk als je naar elkaars argumenten luistert. Wees vooral eerlijk: waar zit de pijn? 

Wat wel lastig is, is dat het gesprek vanavond niet op inhoud en visie gaat. Alleen de SP heeft een principieel bezwaar. En aangezien deze discussie niet over het salaris gaat maar over de ambitie en bijbehorende 4 Fte lijkt het me dat de SP dit voorstel kan steunen en dat zij beter een apart voorstel kunnen indienen om het salaris te verlagen. Mogelijk zelfs met een verzoek aan de burgemeester en raadsleden om dit ook te doen. Dit doet ook meer recht aan jullie inhoud in plaats van deze manier waarbij andere partijen op andere gronden dit voorstel afwijzen. Ik heb in de bijdragen van D66, Stadspartij en Burgerbelang geen antwoord gekregen op de vraag van onze fractie wat nu de reden is om tegen dit voorstel te zijn. De één gewoon omdat het kan, de ander omdat extra portefeuilles niet tot extra werk hoeven te leiden of omdat men tegen een democratisch genomen besluit voor een minderheidscollege is. Natuurlijk mag je teleurgesteld zijn dat je niet in het college terecht bent gekomen, maar vervolgens accepteer je een democratisch genomen besluit en gaan we samen aan de slag voor Zutphen. 

Wat ik vanavond vooral graag aan Arjuna en de anderen op de publieke tribune zou willen laten zien is dat we een goed open debat met elkaar kunnen voeren. Dat we het in de raad gewoon over de inhoud kunnen hebben. De vraag is: Durf je je standpunt te wijzigen? Zullen we iedereen laten zien dat we hier zitten vanuit onze passie? Dat we samen het beste voor Zutphen willen bereiken en de oude politiek met bijbehorende spelletjes achter ons laten? Ik hoop het.'

Liza Luesink
Fractievoorzitter GroenLinks Zutphen - Warnsveld