Patricia Withagen

Huishoudelijke hulp blijft door vernieuwing

Op maandagavond 29 juni heeft de hele gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de huishoudelijke hulp in Zutphen te behouden door te vernieuwen. Op zo’n moment realiseer ik mij heel sterk waarom ik in Zutphen, namens GroenLinks, wethouder van zorg en welzijn wil zijn. Om zorg en hulp dichtbij mensen te brengen en daarbij te vertrouwen op de kennis en kunde van de mensen die met hart en ziel die zorg en hulp willen bieden.

De huishoudelijke hulp blijft dus, maar niet zoals het nu is. Wat gaat er dan veranderen?

Huishoudelijke hulpen gaan wijkgericht werken. Dit betekent dat er een vast team van hulpen komt, die goed bekend zijn in de wijk en die korte lijntjes hebben met de sociaal werkers en de wijkverpleegkundigen in diezelfde wijk. Ook wordt het maken van afspraken over de hulp die nodig is eenvoudiger gemaakt. Er is straks geen indicatie of beschikking meer nodig van Het Plein. De hulp en de hulpvrager maken rechtstreeks onderling duidelijke werkafspraken.

Met de organisatie die de huishoudelijke hulp gaat verzorgen, maken we goede afspraken om ervoor te zorgen dat de mensen die het echt nodig hebben daadwerkelijk bereikt en geholpen worden. We zoeken naar een nieuw soort organisatie die niet vanuit winstoogmerk handelt en waarin de zeggenschap van de medewerkers groot is. We denken dan bijvoorbeeld aan een coöperatieve vereniging.

Het is een hele uitdaging om dit goed uit te werken. Daar nemen we dan ook zorgvuldig de tijd voor. Na een overgangsjaar in 2016 gaan de veranderingen echt plaatsvinden in 2017. Ik ben ervan overtuigd dat huishoudelijke hulp er zo nog beter aan kan bijdragen dat mensen zich zelfstandig redden in huis en blijven meedoen aan de samenleving. Ik ga de uitdaging graag aan om dit voor elkaar te krijgen in Zutphen.

Patricia Withagen