Patricia Withagen

Hink-stap-sprong naar Zutphen Energieneutraal

Al ruim vijf jaar werk ik als wethouder aan het energieneutraal maken van Zutphen. Gelukkig vindt in Zutphen niet alleen GroenLinks dit belangrijk, maar is het een breed gedragen ambitie in de samenleving en in de lokale politiek. Gelukkig, want alleen met gebundelde krachten en een lange adem kunnen we die ambitie waar maken. Stap voor stap energie besparen en stap voor stap meer schone energie zo lokaal mogelijk opwekken. En steeds proberen van een stap een hink-stap-sprong te maken, omdat het dan sneller gaat. Twee van die nieuwe stappen wil ik met jullie delen.

Samen met lokale bouwers en installateurs heeft de gemeente Zutphen WoonWijz ontwikkeld. Via WoonWijz kunnen huiseigenaren hun woning energiezuiniger laten maken, zonder dat dit extra geld kost. De maandlasten blijven gelijk, het wooncomfort stijgt. Ook mensen die geen geld kunnen of willen uitgeven aan isolatie of zonnepanelen kunnen zo toch bijdragen aan energiebesparing en comfortabeler wonen. Een lening van vier ton van de gemeente aan de lokale bouwers en installateurs maakt het mogelijk om WoonWijz uit te rollen in Zutphen. Onze lening zal helpen om andere financiers, zoals banken, over de streep te trekken om ook mee te doen. In de laatste maanden van dit jaar doen de bouwers en installateurs ervaring op in een pilot van 25 woningen. In 2016 schalen zij op naar 200 woningen. Tot 2020 moet dit doorgroeien naar 2000 Zutphense woningen die energiezuinig worden. Niet zomaar een stap dus, maar een hink-stap-sprong in energiebesparing!

Een andere kleine, maar belangrijke stap is de realisatie van zonnepanelen op de gymzaal bij de Praktijkschool aan de Paulus Potterstraat door ZET Energie. Voor de gemeente betekent dit een volgend eigen pand waarin we schone energie gebruiken. Voor onze lokale energie-coöperatie ZET is dit een belangrijke stap, omdat het de eerste eigen energie-levering is. Ik hoop van harte dat het de bekendheid van en het vertrouwen in ZET zal vergroten. Zij zorgen immers voor schone energie van en voor de inwoners van Zutphen. Ook dit zal dus niet zomaar een stap zijn, maar kan een hink-stap-sprong worden in het opwekken van schone Zutphense energie!

Patricia Withagen