Vispoortgracht Zutphen
Vispoortgracht Zutphen

Voor of tegen dé brug? Een kijkje achter de schermen.

Benieuwd hoe de fractie tot een mening komt? Martine geeft een inkijkje in haar gedachten bij het forum over Stedelijke bereikbaarheid, oftewel in de volksmond dé brug over de Vispoortgracht. Maandag 30 november was de drukbezochte forumvergadering, terwijl daar pas voor het eerst officieel het plan kenbaar werd gemaakt. Lees meer over verbazing, weerstand en interessante invalshoeken van insprekers...

Forum presentatie programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over de Vispoortgracht

Ongeveer een anderhalve week tot twee weken voor een forum vergadering krijgen wij meestal van Liza (onze fractievoorzitter) een verdeling voor de komende forumvergaderingen. Mijn naam stond bij dit onderwerp vermeld en met genoegen kan ik je zeggen. Mijn derde forum en gelijk een onderwerp wat erg leeft in de stad.
Ik vroeg me gelijk een aantal zaken af. Als kind van ondernemers uit de binnenstad kan ik invoelen dat bereikbaarheid voor de binnenstad belangrijk is, maar is deze brug daarvoor het ideale plan? Daarnaast vroeg ik me af wat het draagvlak is, want er zijn al zoveel tegengeluiden? Veel vragen dus van mijn kant en ik was dan ook erg benieuwd naar het plan en de presentatie van de gemeente. Ik ben namelijk van mening dat je je pas een mening kan vormen op het moment dat je alle informatie bezit en alle voor- en tegen geluiden hebt gehoord. De voornemens voor een brug had ik via de pers vernomen, maar het daadwerkelijk uitgewerkte plan was er (nog) niet. Ter voorbereiding ging ik op zoek naar mogelijke informatie.

Op 13 april 2015 heeft Burgerbelang Zutphen en Warnsveld naar aanleiding van een krantenbericht over de plannen (een mogelijk te realiseren loopbrug over de Vispoortgracht), schriftelijke vragen gesteld. Het antwoord hierop was dat het oude idee voor een loopbrug door een klankbordgroep van ondernemers, Stichting Zutphen Promotie en binnenstadmanagement, weer op de agenda was gezet en dat dit enkel nog maar een idee was. Aangegeven werd ook dat middels een werkbezoek (op 16 juni jl.) en vervolgens door met verschillende partijen hier nog goed over in gesprek te gaan, gekeken wordt naar het wel of niet verder gaan met deze plannen.
Afgaande op deze schriftelijke vraag en het antwoord daarop, dacht ik dat er verder nog geen plannen of stukken over dit onderwerp te vinden waren. Maar door het feit dat dit onderwerp zo ontzettend 'leeft', begon ik toch weer te twijfelen. Er was inmiddels zelfs een petitie opgesteld die oproept om tegen de brug te stemmen.

Ik ben toen toch weer op zoek gegaan naar uitgewerkte plannen en informatie over de stedelijke bereikbaarheid. Zowel bij de gemeente Zutphen als bij de Provincie kon ik hier echter niets over vinden. Dit verbaasde me, want de tegen geluiden waren zo fel, dat ik begon te twijfelen of ik informatie over het hoofd had gezien. Daarop volgde dan ook een mailtje naar de griffie. Keurig kreeg ik bericht van de betrokken ambtenaar dat het plan nog moest worden uitgewerkt en dat dit juist in dit forum het plan (let wel het mogelijke plan) gepresenteerd zou worden. Nogmaals heb ik daarop gemaild en gevraagd of ik echt niets over het hoofd zag en er echt niet iets van een plan al was uitgewerkt, wat ik had kunnen lezen. Nee, was daarop het antwoord. Alles stond nog aan het begin en moest nog verder worden uitgewerkt in samenspraak met alle betrokken partijen. Eerste stap daarin was dan ook dit geplande forum.

Mijn nieuwsgierigheid werd daarmee nog groter en ik zag ernaar uit om de plannen, maar vooral ook de verschillende meningen te gaan horen. Bijzonder was dan ook dat voor het forum de zaal letterlijk vol stroomde. Mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de lokale politiek. Anderzijds zette het me ook aan het denken. Wat maakt dat de tegenstand zo groot is, terwijl er nog geen compleet plan ligt, in ieder geval niet een reeds gepresenteerd plan?

Het siert het college dat ze een plan op tafel heeft liggen om de bereikbaarheid van de binnenstad te vergroten en zo bij wil dragen aan het verbeteren van de bezoekersaantallen van de binnenstad. En tevens de zuidkant van Zutphen meer wil verfraaien. Het totale plan behelst een 6-tal projecten waarvan de brug slechts een onderdeel is. Alle zes de projecten hebben als doel om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad te vergroten. Persoonlijk denk ik dat dit ook zeker aandacht nodig heeft. Maar waarom zijn de tegenstanders zo tegen? Het is toch mooi dat de toeristen makkelijk geleid kunnen worden en zo goed hun weg naar de binnenstad vinden? Dat zou je denken toch?

Dan komt de brug ter sprake en blijkt inderdaad dat dit plan slechts een plan is en nog alle kanten op kan gaan. Draagvlak hiervoor lijkt echter wel ver te zoeken. We hebben twee insprekers gehad. Namelijk Pieter van de Ploeg die voornamelijk heeft gesproken over slechts enkele meters winst. Zijn mening hierover is dat het dan wel hele dure meters worden en hij ziet liever dat het geld gestopt wordt in o.a. het aantrekkelijk maken van de trottoirs richting Spittaalstraat en de Houtwal. En hij ziet liever dat de route richting de binnenstad over de Houtwal en Tademasingel aangepakt en aantrekkelijker gemaakt wordt, in plaats van een brug te realiseren over de Vispoortgracht.

Vervolgens hadden we een inspreker die ook tegen was, maar een andere visie had waarom de brug er niet moest komen. Dhr. Hein Reitsma vertelde namelijk dat Zutphen nog wel eens te maken kon krijgen met de flora- en fauna wetgeving. Het verbaasde dhr. Reitsma ook dat het wel leek alsof niemand zich bewust was van de mooie natuur van de Vispoortgracht en haar oevers. Hadden wij er wel eens bij stil gestaan dat de Vispoortgracht een prachtig stuk stadsnatuur is, waar menig stad jaloers op is? En dat een dergelijk stukje natuur onder andere in Rotterdam met veel geld kunstmatig wordt aangelegd en gecreëerd.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet had stil gestaan bij het feit dat omwonenden de Vispoortgracht en haar oevers echt zien als hun natuur om de hoek. En dat in hun ogen een brug juist geen verfraaiing is, maar vervuiling van een prachtig stuk natuur. Daarnaast vertelde dhr. Reitsma ons dat naast veel natuur zoals het water met haar mooie rietkragen, er ook veel dieren in en om de Vispoortgracht leven. En dat zich hieronder ook beschermde diersoorten bevinden zoals vleermuizen en mogelijk zelfs watervleermuizen. Onlangs zijn herhaaldelijk twee ijsvogels gesignaleerd die zich ophielden bij de Vispoortgracht en er zijn veel kikkers en padden. Hiervan moet nog onderzocht worden of de bruine kikker zich hier ook onder bevindt. Dhr. Reitsma had mijn aandacht getrokken.

Vervolgens kwam het vragen rondje goed op gang en hebben de Stadspartij en Bewust ZW hun motie toegelicht. De motie dateert van juni 2015 en het is enigszins bewonderenswaardig, dat je zonder alle kennis al wel een motie indient die ervoor pleit dat de brug er niet komt en waarin je een verzoek doet naar een transferium onderzoek. In mijn ogen erg voorbarig. De SP was erg fel en vooral ook boos om het feit dat de brug de omwonenden opgedrongen wordt. Erg vreemd, omdat juist vlak daarvoor de wethouder net had uitgelegd dat het nog alle kanten op kan gaan en het nog helemaal niet vast staat dat de brug er komt. Gaandeweg het vragenrondje en een kleine discussie die daardoor opgang kwam werd door Bewust ZW gevraagd of het college een 0-variant oftewel een alternatief voor de brug kan presenteren, tijdens de presentatie avond voor omwonenden, belangstellenden en ondernemers (exacte datum moet nog gepland worden). Dit vind ik een goed punt. Waarom is er geen alternatief? Daarbij ontstaat echter wel de vraag of er bij een eventueel alternatief geld van de provincie beschikbaar is. De wethouder kon daar geen antwoord op geven. Het is wel belangrijk om te weten of een alternatief überhaupt haalbaar is en is het verkennen van een alternatief zeker de moeite waard.

Na afloop an het forum heb ik met een aantal omwonenden en dhr. Reitsma gesproken. Er leven goede ideeën en vooral de omwonenden hebben een goed beeld van de alternatieven die onderzocht kunnen worden. Ook zijn de omwonenden van plan om samen met ondernemers te gaan praten en samen met hen, als daar draagvlak voor is, met alternatieven te komen. Ze zijn niet alleen tegen, maar willen ook actief mee denken en meewerken aan andere opties. Dit vind ik een mooi gegeven.
Daarnaast vind ik hun optie om juist de natuur meer te benadrukken en meer aandacht te geven in combinatie met aantrekkelijke routes naar de binnenstad, een mooie wending van deze avond. Ruimte geven en aandacht vestigen op al het moois wat er in en om de Vispoortgracht leeft in combinatie met een betere bereikbaarheid van de binnenstad. Mooie looproutes ontwikkelen die één zijn met de natuur, enerzijds over de Houtwal richting het (cultuurplein) ‘s Gravenhof en anderzijds de route richting de Spittaalstraat.

Ik moet eerlijk bekennen dat dit helemaal zo gek nog niet klinkt. Maar ik ben erg benieuwd of de wethouder ons kan vertellen of de gelden (van de provincie) ook te gebruiken zijn voor dergelijke alternatieven en of de faunawetgeving een goed argument zou kunnen zijn voor de provincie om de gelden niet voor een brug maar voor een alternatief uit te kunnen geven?
Ik ben in ieder geval van mening dat de bereikbaarheid van de binnenstad aandacht verdient en dat de route van en naar de parkeerplaats op de Houtwal over de Houtwal en de Spittaalstraat een opknapbeurt en verfraaiing verdient. Maar of dat een brug moet zijn, daar ben ik niet van overtuigd. Wordt vervolgd!

Martine Westerik