Patricia Withagen

Samenleving in de School - School in de Samenleving

Op dit moment ben ik, als wethouder onderwijs, samen met de scholen een Masterplan voor het Onderwijs in Zutphen aan het ontwikkelen. Doel is om het bijzondere en diverse onderwijsaanbod waar Zutphen rijk aan is, voor de toekomst te behouden en liefst te versterken. Dat is een hele uitdaging, want ieder heeft natuurlijk zijn eigen belang en toch zoeken we naar gemeenschappelijkheid, dynamiek en nieuwe – ook verrassende – verbindingen. Maandagavond 9 mei is weer een bijzondere stap in dit proces: vertegenwoordigers van de scholen gaan dan in gesprek met raadsleden over de visie die de basis vormt voor dit Masterplan.

Zutphen heeft een bijzonder onderwijsaanbod en dat maakt Zutphen aantrekkelijk voor gezinnen om te blijven of te komen wonen. Er is voor ieder wat wils. Of het nou gaat om de basisschool, het voortgezet onderwijs of het speciaal onderwijs: Je kunt het bijna zo gek niet bedenken of de onderwijsvorm of -soort is er wel in Zutphen of Warnsveld. Dat maakt dat ouders en kinderen de school kunnen kiezen die bij hen past en die er het beste aan bijdraagt dat kinderen hun talenten ontwikkelen. En dat is toch waar het om gaat, of om zou moeten gaan, in het onderwijs: talenten ontwikkelen, opdat kinderen opgroeien tot volwassenen die optimaal mee kunnen doen in en bij kunnen dragen aan onze samenleving.

Het is belangrijk voor inwoners van Zutphen en omgeving om dit bijzondere onderwijsaanbod ook in de toekomst te behouden en liefst te versterken. Dat kan alleen als de scholen en de gemeente samen optrekken. De scholen zijn namelijk verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goed en divers onderwijs en de gemeente is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gebouwen waarin dat onderwijs gegeven kan worden. Natuurlijk zeg ik het bewust in deze volgorde. De gebouwen - of het aantal vierkante meters leslokaal - moeten wat mij betreft niet leidend zijn voor het bepalen van de huisvestingsbehoefte van scholen. Wat mij betreft moeten we de behoefte van leerkrachten en leerlingen om goed onderwijs te geven en te ontvangen centraler gaan stellen. Dat vraagt een andere – en dynamischer – manier van denken en kijken naar onderwijsgebouwen en huisvestingsbehoeften.

De dynamiek in de samenleving is groot en het kan niet anders dan dat de scholen en de gemeente daarop inspelen, ook wat de ontwikkeling van onderwijs en onderwijshuisvesting. De samenleving en het geven van onderwijs staan niet los van elkaar. Sterker nog, volgens mij kunnen ze niet zonder elkaar en kunnen ze elkaar nog veel optimaler benutten en versterken. Leren kan bijvoorbeeld ook buiten schoolgebouwen, zoals bij sportverenigingen, in bedrijven, in het theater, in het duurzaamheidscentrum, in het wijkcentrum of bij zorginstellingen. Maar andersom kunnen bijvoorbeeld kunstenaars of ondernemers ook mede gebruik maken van schoolgebouwen en in ruil daarvoor bijvoorbeeld ook (praktijk)lessen geven aan de leerlingen (of de docenten).

Na het gesprek met de raadsleden gaan we tijdens een aantal thema-bijeenkomsten in gesprek met maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijfsleven over de toekomst van het onderwijs in Zutphen en Warnsveld. Zo bouwen we samen aan een sterk en modern onderwijsaanbod in Zutphen, ook in de toekomst.

Patricia Withagen