Christina Oosterhoff
Christina Oosterhoff

Vertrek als raadslid

Dag allemaal,

Ik ga vertrekken als raadslid! De reden hiervoor is dat ik sinds zomer vorig jaar een stevige baan gevonden heb die veel energie vraagt. Hierdoor lukt het me niet meer mijn raadswerk op de voor mijn gevoel juiste manier te doen. Het raadswerk vergt namelijk veel: niet alleen het voorbereiden van de raadsvergaderingen, maar ook bezoeken en gesprekken op allerlei plaatsen in de samenleving, het verzamelen van achtergrondinformatie, het schrijven van teksten, soms actievoeren... Al met al kost het veel tijd, tijd die ik op dit moment gewoon niet heb.

Ik kijk terug op best heftige jaren, waarin veel rumoer was rond de kwaliteit van ons bestuur, de bezuinigingen, de musea, de Hanzehof, afstoten van taken zoals de Kaardebol. Ik heb hier mijn partijtje wel in meegeblazen, soms in het heetst van de strijd zoals bijvoorbeeld de openbare debatten in het Koelhuis. Ik vond dat altijd leuk om te doen, vooral als het echt om de argumenten ging.

De toekomst van Zutphen is nog steeds niet erg rooskleurig. Ik hoop dat het tij gaat keren, en dat we een toekomst tegemoet gaan waarin Zutphen meer dan nu is gericht op haar omgeving. En samen met andere gemeenten, allerlei maatschappelijke organisaties en de provincie de grote opgaven aan gaat pakken. Want leren van anderen is cruciaal: het leven is te kort om alle fouten zelf te maken en samen sta je sterk.

Ik vind het jammer om te stoppen, maar heb veel vertrouwen in mijn opvolger: Andre Putker. Een sterk analyticus en goed debater, die bovendien al langer meedraait en daardoor de historie kent. Een waardevolle aanvulling op de toch al sterke fractie. En natuurlijk ook Sylvie, die de groene portefeuille over gaat nemen en dat zeker met veel verve en inzet zal doen.

Mensen, allemaal veel succes, en ik blijf me inzetten voor het groen in de stad en haar omgeving!

Christina Oosterhoff
06 - 23 797 292