GroenLinks pleit voor innovatief parkeerbeleid in Zutphen

In de raadsvergadering van 26 september diende GroenLinks een motie in om deelparkeren te onderzoeken in Zutphen en dit te koppelen aan het autovrij maken van het ’s Gravenhof. De motie is mede ingediend door de PvdA , Stadspartij en Lijst Van Vliet

Airbnb voor parkeerders
Via nieuwe technologie is het mogelijk om precies in kaart te brengen waar op een moment vrije parkeerplaatsen zijn. Dit kunnen plekken zijn van bijvoorbeeld particulieren, scholen, bedrijven of andere organisaties. Fractielid Martine Westerik: “Zie het als een soort Airbnb voor parkeren”. Rond de binnenstad van Zutphen zijn er op deze wijze veel bestaande parkeerplaatsen te vinden, die anders vaak onbenut blijven Bij scholen en bedrijven ’s avonds en in het weekend en bij particulieren meer overdag doordeweeks.

Het ’s Gravenhof autovrij
Al langer speelt de gedachte om het ’s Gravenhof autovrij te krijgen, dit om de aantrekkelijkheid en mogelijkheden van dit historische plein beter te benutten. GroenLinks is bezig met het ontwikkelen van haar visie hierop. Onder andere op Facebook zal GroenLinks haar ideeën toetsen en ook anderen de mogelijkheid bieden om met ideeën te komen, die passend zijn voor het ’s Gravenhof.

Bekijk hier de presentatie Innovatief parkeerbeleid t.b.v. een leefbare stad