GroenLinks: in onze historie schuilt onze vernieuwingskracht

Zutphen liep zo’n 1000 jaar geleden op de troepen vooruit. Volgens stadsarcheoloog Groothedde was onze stadskern zelfs een van de belangrijkste schakels in de vroegstedelijke ontwikkeling van het land. In onze historie schuilt onze vernieuwingskracht. Als we om ons heen kijken in Zutphen zien we trots. Soms verborgen onder een Achterhoeks laagje bescheidenheid, maar wel trots. We zien iedere week weer mooiere foto’s op ‘Je bent een echte Zutphenees als…’ We zien inwoners die met ideeën komen het water in Zutphen nog mooier kunnen maken. En we zien nog veel meer.

Zutphen liep zo’n 1000 jaar geleden op de troepen vooruit. Volgens stadsarcheoloog Groothedde was onze stadskern zelfs een van de belangrijkste schakels in de vroegstedelijke ontwikkeling van het land. In onze historie schuilt onze vernieuwingskracht. Als we om ons heen kijken in Zutphen zien we trots. Soms verborgen onder een Achterhoeks laagje bescheidenheid, maar wel trots. We zien iedere week weer mooiere foto’s op ‘Je bent een echte Zutphenees als…’ We zien inwoners die met ideeën komen het water in Zutphen nog mooier kunnen maken. En we zien nog veel meer.

Wat zien mensen van ons als bestuur van deze gemeente? Het ‘never a dull moment in Zutphen’, zijn we nu geloof ik wel aardig voorbij. Maar er is nog veel werk te verzetten in onze gemeente. We hebben dat met elkaar concreet gemaakt in 3 doelen en 6 speerpunten. Een koers waar de GroenLinks fractie zich volledig in herkent.
 

Het eerste doel: stimuleren van een goed ondernemersklimaat
Tegen de vooroordelen van sommigen in, bestaat onze fractie voor het merendeel uit ondernemers. Irrelevant natuurlijk. Want zal ik u een geheim verklappen: ondernemers zijn niet anders dan andere mensen. Ondernemers doen net als iedereen het liefst iets uit intrinsieke motivatie; omdat ze ergens in geloven. Wat we als gemeente willen bereiken is dat ondernemers ook echt geloven in Zutphen. Dat we een sterk en helder beleid voeren en kritisch in de spiegel kijken wat we beter kunnen doen. De rode loper uitrollen betekent wat ons betreft niet het bieden van financiële prikkels of meer asfalt, het betekent hier willen zijn. Is dat makkelijk? Nee. Er staan panden leeg in de binnenstad en op industrieterreinen. Er verdwijnen grote werkgevers naar andere steden. Tegelijkertijd dienen zich vernieuwingen aan die kansen bieden, zoals Inbox15. Wat doe je dan? Vergelijk het met een hand vol zand. Zodra je je vuist dicht knijpt om het zand te behouden, glipt het nog harder door je vingers. Terwijl als je je hand opent… GroenLinks ziet dit speerpunt als een uitgestrekte hand.

Het tweede doel: aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren
In de forumbehandeling van deze strategische agenda ontstond de suggestie dat krachtig en niet krachtig gelijk staat aan arm en rijk. Een misverstand wat ons betreft. GroenLinks wil geen ‘wij’ tegenover ‘zij’, de een of de ander. We delen een samenleving. GroenLinks ziet krachtig als een woord van bredere betekenis. We hebben letterlijk en figuurlijk veel zorg in Zutphen. Krachtige Zutphenaren hebben wat te bieden. Dat kan financieel zijn, maar dan ook zeker in energie, betrokkenheid of mantelzorg. Zutphen heeft de plicht  -de morele plicht wat GroenLinks betreft- om te blijven strijden tegen ongelijkheid. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven dat laaggeletterdheid, werkloosheid, afkomst of beperkte taalvaardigheid de toekomst van mensen bepaald. Wij willen een samenleving waar het jongeren, waar nodig met hulp van een jongerencoach van 2GetThere, lukt een plek te vinden. Waar we hetero’s, homo’;s, biseksuelen en transgenders welkom heten. En waar de inwoners van het AZC aan de hand van buddy's opgenomen worden in de samenleving. We gaan voor een krachtige gemeente: sociaal, economisch, duurzaam en groen.

Daarmee raak ik al aan het derde doel: het versterken van kwetsbare Zutphenaren. 
In Zutphen hebben we veel sociale regelingen. Zolang het nodig is, zijn we er trots op dat mensen die in de knel zitten, kunnen rekenen op financiële ondersteuning en we zorgen dat hun kinderen sporten of naar cultuur gaan. Tegelijk bereiken deze regelingen niet altijd hun doel. Weet iedereen de weg te vinden in onze wirwar aan regelingen, instellingen, professionals en formulieren? De vraag stellen, is de vraag beantwoorden. Nog steeds groeit ruim één op de tien kinderen in Zutphen op in armoede. GroenLinks wil het gevecht tegen armoede aangaan.

Dan nog de weg hiernaartoe. Deze begroting had op een andere manier tot stand moeten komen. Anderhalf jaar geleden is onze motie naar een burgerbegroting unaniem aangenomen. We hadden dus met elkaar afgesproken dat de begroting 2017 zo opgesteld zou worden dat inwoners betrokken konden worden en dat deze digitaal en interactief beschikbaar zou zijn. Wij vinden het echt een gemiste kans dat hier geen werk van gemaakt is. De uitdagingen waar we voor staan met elkaar vragen een serieuze rol voor onze inwoners, onze krachtige Zutphenaren en Zutphenezen.

En tot slot nog even over koffie. De Volkskrant ging op zoek naar de beste koffie in Zutphen en benoemde van Rossum als winnaar. Dit omdat zij het anders doen dan anderen. ‘Thirdwave’ wordt het in de koffiewereld genoemd: ambacht, aandacht en passie. Wij houden van koffie en zien ook ons werk in de politiek als een ambacht waarin we met aandacht en passie voor onze gemeente werken. In de historie schuilt de vernieuwingskracht. Het is tijd voor verandering en daar dragen wij graag aan bij.

Liza Luesink, onze fractievoorzitter, hield dit betoog in de raad over de koers die wij willen varen de komende jaren.