Enthousiaste GroenLinksers
Enthousiaste GroenLinksers

Jaarverslag 2016 GroenLinks Zutphen

Het jaar 2016 ligt weer achter ons. Het was een bewogen maar succesvol jaar voor GroenLinks Zutphen. Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van vertrouwde gezichten en waarin we nieuwe mensen hebben mogen verwelkomen. Ook het jaar waarin we het Groene Lintje hebben uitgereikt en successen hebben behaald voor een groener, socialer en duurzamer Zutphen.
Meer weten? Lees dan hier ons jaarverslag.

Burgemeester Zutphen
Het politiekjaar 2016 begon met een afscheid, namelijk dat van onze oud-burgemeester Arnold Gerritsen. Na 17 jaar de burgervader van Zutphen te zijn geweest stopte hij er mee. Carry Abbenhues nam, als interim-burgemeester, tijdelijk zijn plek over. Na een klein jaar is de volgende van burgemeester van Zutphen geïnstalleerd: Annemieke Vermeulen. Zij is voorgedragen door de vertrouwenscommissie, waar namens GroenLinks Victor Boldewijn in plaatsnam. Wij wensen haar namens GroenLinks veel succes aankomend jaar.

Uitreiking Groene Lintje
Het jaar van GroenLinks begon met het uitreiken van het jaarlijkse lintje. Het groene lintje is een onderscheiding voor een lokale onderneming die uitblinkt in duurzaamheid. Dit jaar was dat kapper ZieZo omdat zij werken met natuurlijke producten die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Een voorbeeld voor de kappers branche, waar veel met chemicaliën wordt gewerkt. (Meer over Groene Lintje 2016)

Fractie
Helaas moesten we dit jaar binnen de fractie afscheid nemen van Christina Oosterhoff, zij heeft zich met passie en enthousiasme ingezet voor een groener en duurzamer Zutphen. Haar post als raadslid is opgevolgd door Andre Putker. Zijn positie als forumlid is overgenomen door Sylvie Uenk. Ook hebben we afscheid moeten nemen van oud fractie assistent Eva van Boxem. Daarentegen zijn er twee nieuwe fractie assistenten bijgekomen, namelijk Nicole Bossenbroek en Yannick Loskamp. (Wie zijn onze nieuwe fractiemedewerkers?)
Liza Luesink is in maart bevallen van dochter Tara. Tijdens haar zwangerschapsverlof heeft Victor Boldewijn haar taak als fractievoorzitter overgenomen. 

Wat hebben we in 2016 samen bereikt?
In 2016 heeft GroenLinks zich weer hard ingezet voor het verbeteren van onze mooie stad. Zo hebben we gewerkt aan meer en betere fiets-parkeerplekken. Oude plekken werden opgeknapt en er zijn meer kleine plekken bij gekomen. Hierdoor wordt fietsen in de stad aantrekkelijker en staan er minder fietsen op plekken waar ze niet horen.

Ook hebben we het afgelopen jaar gehamerd op het belang van maatwerk en betere oplossingen voor klanten van Het Plein. Iets wat we tot onze tevredenheid terugzien in het nieuwe beleid. (Onze visie op Het Plein)

Verder is het beleid rondom elektrisch rijden in Zutphen verbeterd.
De bewegwijzering van het openbaar vervoer rondom het station was niet volledig. Ook dit is inmiddels verbeterd.

Eén motie met betrekking tot duurzaamheid was de motie die forumlid Sylvie Uenk schreef met betrekking tot het ‘’actief tegengaan oplaten ballonnen’’. Milieuvervuilende en brandgevaarlijke wensballonnen mogen niet meer worden opgelaten. Voor deze motie was een meerderheid te vinden in de raad en dus werd de motie aangenomen.

Ook op sociaal gebied is GroenLinks weer actief geweest. Fractievoorzitter Liza Luesink diende een initiatiefvoorstel in om het project 2GetThere naar Zutphen te krijgen. Een project waarbij jongeren peer-to-peer (dus door andere jongeren) gecoacht worden naar werk, een opleiding, een stage of preventief om uitval te voorkomen. Op deze manier hoopt GroenLinks de kloof die er bestaat tussen (sommige) jongeren en de maatschappij te verkleinen.

Korte vooruitblik 2017
Ook voor het komende jaar zijn er weer mooie dingen in het vooruitzicht. GroenLinks is bezig met het verbeteren van het LHBT-beleid in de gemeente. 
En het is u natuurlijk niet ontgaan dat de Tweede Kamerverkiezingen er weer aankomen! GroenLinks is al druk bezig om zichzelf zichtbaar te maken, zo ook in Zutphen. Ons campagneteam organiseert verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Samen met het bestuur en de fractie organiseren ze o.a. de maandelijkse borrel. Iedereen is welkom! De komende borrels zijn er verschillende thema’s met interessante gastsprekers.
Tijdens onze laatste borrel in 2016 kwam Johan Luijendijk vertellen over het basisinkomen. Het was een geslaagde borrel, met een hoge opkomst en goede gesprekken met het aanwezige publiek. Houd onze sociale media (en de agenda op deze website) in de gaten voor de aankomende borrels en evenementen!

Autoluw 's Gravenhof
Tenslotte komen we nog even terug bij onze oud-burgemeester Arnold Gerritsen. Hij had zeventien jaar geleden al een vooruitziende blik op onze prachtige stad. Zo stond er in een oude schoolkrant van 1999 een interview met hem: 'Vanuit deze stuurhut bestuur ik de stad'. Terwijl hij ons het uitzicht liet zien, vertelde hij dat hij graag een autovrij ’s Gravenhof zou zien 'daar zouden geen auto’s moeten staan, want het is het oudste plekje van de stad'. Het is GroenLinks dit jaar eindelijk gelukt. Er is een motie ingediend voor een autoluw ’S Gravenhof en een innovatiever parkeerbeleid. Deze motie werd na veel inspanningen van ons forumlid Martine Westerik aangenomen in de raad.

Kortom een bewogen maar succesvol jaar voor GroenLinks Zutphen