Boomfeestdag

Tijdens de raad van 13 februari 2017 heeft de Groenlinks fractie vragen gesteld over de Boomfeestdag. Zutphen deed jarenlang mee, maar het lijkt er op Boomfeestdag - net als in 2016 - niet doorgaat vanwege een tekort van € 350,-. 

Wethouder Pennings gaf aan ruimte in haar begroting te zoeken zodat de Bomenstichting aan de slag kan met de organisatie en er op woensdag 22 maart samen met een basisschool en Boomfeest van kan maken!" Vandaag (28-2-2017) hoorde ik - Sylvie Uenk - dat het budget gevonden is, helaas is het inmiddels te kort dag voor de organisatoren om de boomfeestdag te organiseren. Maar zeker is dat we de Boomfeestdag in 2018 niet aan onze neus voorbij laten gaan!

Tijdens de raad van 13 februari 2017 heeft de Groenlinks fractie vragen gesteld over de Boomfeestdag. Zutphen deed jarenlang mee, maar het lijkt er op Boomfeestdag - net als in 2016 - niet doorgaat vanwege een tekort van € 350,-. 

Wethouder Pennings gaf aan ruimte in haar begroting te zoeken zodat de Bomenstichting aan de slag kan met de organisatie en er op woensdag 22 maart samen met een basisschool en Boomfeest van kan maken!" Vandaag (28-2-2017) hoorde ik - Sylvie Uenk - dat het budget gevonden is, helaas is het inmiddels te kort dag voor de organisatoren om de boomfeestdag te organiseren. Maar zeker is dat we de Boomfeestdag in 2018 niet aan onze neus voorbij laten gaan!

De volledige tekst van de mondelinge vraag:
Ook dit jaar is er de nationale Boomfeestdag, op woensdag 22 maart. Kinderen van basisscholen planten bomen en komen zo op een positieve wijze in contact met de natuur. Door het planten van bomen wordt een substantiële bijdrage geleverd aan een duurzame wereld. In de afgelopen 60! jaar zijn er in totaal 10 miljoen bomen geplant.

Gemeente Zutphen deed jarenlang mee aan de Boomfeestdag. Vijf jaar geleden heeft de gemeente ihkv de kerntakendiscussie de organisatie van de Boomfeestdag overgedragen aan de Bomenstichting. Met de afspraak dat de gemeente plantmateriaal beschikbaar stelt en gezamenlijk tot een plantplek komt. De Bomenstichting organiseert de dag, heeft contact met scholen, begeleiden het planten en verzorgt de communicatie en het feestelijk tintje. Afgelopen jaar is er geen Boomfeestdag in Zutphen geweest, het blijkt niet kostenneutraal uitgevoerd te kunnen worden. Er is een tekort van € 350 die de Bomenstichting niet zelf kan opbrengen.

Onze vraag aan het college is:
Er van uitgaande dat het college nog steeds hecht aan deelname aan de nationale Boomfeestdag, en zij achter de afspraken staat die 5 jaar geleden gemaakt zijn met de Bomenstichting. Namelijk dat de gemeente zorgt voor het aanwijzen van de plek en het plantmateriaal, en de Bomenstichting de organisatie op zich neemt. Vragen wij of het college bereid is om ruimte in haar huidige begroting te zoeken voor de lage kosten die hier mee gemoeid zijn, namelijk jaarlijks € 350?​