Erve Eme, De Kaardebol
Erve Eme, De Kaardebol

Toekomst van De Kaardebol

Maandag 10 april jl. stond het onderwerp 'toekomstscenario's voor De Kaardebol /Kas' op de agenda van het forum.
Alle fracties konden hun voorkeur uitspreken. Vanuit Groenlinks deed Sylvie Uenk het woord:
" Fijn dat bij het vorig forum zowel wethouder Sueters vanuit de portefeuille Grondzaken en wethouder Pennings vanuit Duurzaamheid aan tafel zaten. Want helder is dat het bij de Kaardebol niet enkel om een financieel vraagstuk gaat.'

'De Kaardebol is een waardevolle plek in gemeente Zutphen en is het dubbel en dwars waard om verder uitgebouwd te worden met al haar huidige gebruikers en uitnodigend naar toekomstige gebruikers. De bottum-up aanpak van het college waarderen we dan ook zeer.

De uiteenzetting van de mogelijke scenario's voor de Kaardebol die twee weken geleden is gegeven door dhr Nico Groen was verhelderend en heeft de fractie van Groenlinks gesterkt in haar visie op de toekomst van de Kaardebol. De constatering Kaardebol als 'sociaal duurzaam spiegelbeeld van Cleantech community' en het breder in beschouwing nemen van de Kaardebol in haar omgeving het Emerpark, de volkstuinen en wellicht het Vitensterrein staan wij helemaal achter. Zodat de Kaardebol het middelpunt kan vormen als:

- een inspirerende plek dat de sfeer van duurzaamheid, natuur en buiten-zijn ademt.

- waar ruimte is voor initiatieven op het gebied van erfgoed, educatie, zorg, onderwijs, energie en mogelijk meer.

- waar zowel ondernemers als ideële organisaties een plek kunnen vinden en waar kruisbestuiving mogelijk is.

De bredere beschouwing geeft ook meer handvatten voor de financiële dekking. Meerdere - ook gemeentelijke - doelen kunnen hier worden vormgegeven. Waarbij we zeer tevreden zijn dat wethouder Sueters tijdens het forum van 27 maart heeft toegezegd de motie 'maatschappelijke verhuur' in dit verhaal mee te nemen. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de organisatievorm.

Tempo maken is goed, maar wij hebben er begrip voor dat het wat langer duurt zolang het het resultaat dient. En dit zeggende, zijn we ook blij met de toezegging van de wethouder in het vorige forum om flexibel om te gaan met de huidige gebruikers tav gebruik van het hoofdgebouw."

De eerdere tip om te kijken naar Het Groene Huis in Amersfoort als voorbeeld voor De Kaardebol/de Kas is opgepakt door het College. Er wordt een werkbezoek gepland. Zou mooi zijn als forum/raadsleden kunnen aansluiten, want dat is zeker inspirerend!
(Dank aan Erve Eme voor de foto mét de plant Kaardebol)

Sylvie Uenk