Kan de Gemeente Zutphen sneller betalen?

MKB Nederland heeft de betaaltermijnen van gemeenten onderzocht en Zutphen betaalt 81% van de facturen op tijd (binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen) en de gemiddelde betalingstermijn is 28 dagen. Dit lijkt een prima score, maar tegelijk betekent het dat bijna 1 op de 5 facturen niet tijdig betaald worden.

Het niet tijdig betalen van facturen kan voor ondernemers grote gevolgen hebben. Gemeente Zutphen mag wat GroenLinks betreft een voorbeeld nemen aan Deventer (93% van de facturen op tijd en gemiddelde betalingstermijn van 17 dagen) en Apeldoorn (92% en 16 dagen). Wij hebben het college hier (schriftelijk) vragen over gesteld: wat is de verklaring hiervoor en kan de gemeente sneller betalen?

Schriftelijke vragen worden binnen 6 weken beantwoord. De antwoorden zullen we hier ook delen!

 

De volledige formulering van schriftelijke vragen lees je hieronder:

Onderzoek* van MKB Nederland over 2016 wijst uit dat Gemeente Zutphen 81% van de facturen op tijd betaalt met een gemiddelde betalingstermijn van 28 dagen (binnen de wettelijke norm van 30 dagen). 81% lijkt een prima score, maar tegelijk betekent het bijna 1 op de 5 facturen niet tijdig betaald worden. Dit kan voor ondernemers grote gevolgen hebben. Zoals MKB Nederland helder verwoord:

“Iedere dag dat een rekening sneller wordt betaald is direct winst voor een bedrijf. Gemeenten kunnen ondernemers echt helpen met het op peil houden van de liquiditeit van een onderneming, van het werkkapitaal, als ze op tijd de facturen voldoen.

Op grond van de wet mogen ondernemers te laat betalende overheden een boete en wettelijke rente in rekening brengen. De meesten zullen dat echter nooit doen, omdat ze de relatie met een grote klant - en dat is de gemeente vaak - niet op het spel willen zetten. Lokale overheden hebben ten opzichte van mkb-bedrijven dus een ‘machtspositie’ die ze niet zouden mogen misbruiken door hun rekeningen te laat te betalen. Wat dat betreft zouden ze een voorbeeld moeten nemen aan de Rijksoverheid. Die betaalt vrijwel alle facturen op tijd.”

Sneller betalen getuigt van goed opdrachtgeverschap. Gemeente Zutphen mag een voorbeeld nemen aan Deventer (93% en 17 dagen) en Apeldoorn (92% en 16 dagen). 

Onze vragen zijn:

1. Is het college bekend met deze cijfers?

2. Welke verklaring geeft het college voor de relatief lange betalingstermijn door Gemeente Zutphen?

3. Welke stappen gaat het college zetten om het percentage op tijd betaalde facturen verder omhoog te krijgen en de gemiddelde betalingstermijn te verkorten?

 

Alvast hartelijk dank voor uw spoedige beantwoording,

 

Namens de fractie van GroenLinks Zutphen-Warnsveld, 

Sylvie Uenk en Liza Luesink