Regenboogvlag
Regenboogvlag

Zutphen – Regenboogstad?!

Samen met D66 diende GroenLinks op 9 Mei 2016 de motie ‘Regenboog zebrapad’ in. Al veel steden en dorpen in Nederland hebben een dergelijk zebrapad, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat de betreffende gemeente iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, met open armen ontvangt en tegemoet wil treden.

De aanleiding voor deze motie was dat er in de gemeente Zutphen – Warnsveld regelmatig berichten opdoken over toenemende intolerantie ten aanzien van LHBT-burgers, ofwel burgers die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. Omdat ons in de loop van de tijd zo duidelijk werd dat dit een serieus probleem was besloten we te beginnen met het openen van de discussie. Allereerst door deze motie in te dienen.
 

 

Tijdens de behandeling over deze motie bleek dat de raad het onderwerp erg belangrijk vond, maar dat de aanleg van alleen een ‘regenboog – zebrapad’ hier niet het juiste antwoord op was. De motie haalde het niet, maar de raad heeft gevraagd om het onderwerp in een breder perspectief te herzien. Wat ons betreft een prachtige uitkomst omdat het ons de gelegenheid gaf om met grote steun veel meer te doen. Het was ons niet enkel om het zebrapad te doen, maar om het openen van de discussie met het doel uiteindelijk echt verschil te maken.

Initiatiefgroep LHBT

Samen met D66 en inmiddels ook de VVD is er contact gelegd met de COC-ambassadeurs voor de regio Zutphen – Warnsveld. Vanaf dat moment zijn we van start gegaan met de ‘initiatiefgroep LHBT’ en zijn we allereerst op zoek gegaan naar draagvlak voor actie binnen de gemeente. Ook het college (Patricia Withagen) heeft direct haar rol gepakt en gesprekken gevoerd met de initiatiefgroep. In het afgelopen jaar hebben we gesprekken gevoerd met alle leerlingenraden en directies van alle VO-scholen in Zutphen en kortgeleden ook met Sutfene. Al deze betrokkenen zijn nu samen zeer enthousiast met de initiatiefgroep ideeën aan het uitwisselen die bijdragen aan meer tolerantie voor LHBT’ers (zoveel mogelijk samen met elkaar).

Zutphen-Warnsveld Regenbooggemeente

Vanaf het begin heeft de initiatiefgroep de intentie uitgesproken zich aan te willen sluiten bij de zogeheten Regenbooggemeenten, dat in 2014 in het leven is geroepen door minister Bussemaker. Inmiddels zijn er 46 Regenbooggemeenten die zichzelf ten doel stellen LHBT-emancipatie duurzaam verankerd te krijgen in lokaal beleid. De initiatiefgroep stelt zich ten doel de sociale situatie van LHBT’ers te verbeteren en ziet in het aansluiten bij de Regenbooggemeenten als een mooie kans.

We roepen in ons initiatiefvoorstel op om het convenant te ondertekenen waarmee ook Zutphen-Warnsveld Regenbooggemeente wordt en we vragen om toestemming het plan verder uit te werken. Ondertussen blijven we op de achtergrond doorgaan met gesprekken met alle betrokkenen. De komende tijd richten we ons op Onderwijs, Zorg en de gemeentelijke organisatie. Op termijn willen we ons breder gaan focussen.

Op 11 Oktober is het nationale coming-out dag en voor die tijd willen we het initiatiefvoorstel in de Raad behandeld hebben. Als we weer nieuws hebben laten we weer van ons horen!

 

Victor Boldewijn