Forumspecial Burgerbegroting
Forumspecial Burgerbegroting

Een Burgerbegroting, voor wie en waarvoor?

Op donderdag 26 oktober 2017 wordt er een volgende stap gezet richting de te kiezen richting voor een burgerbegroting. In juni 2015 heeft de raad, op initiatief van Christina Oosterhoff, voormalig raadslid van GroenLinks Zutphen, een motie aangenomen over de invoering van een Burgerbegroting. Het heeft enige tijd geduurd voordat door het college iets met de motie heeft gedaan, maar op 26 oktober aanstaande komen we samen voor een forumspecial.

Keuze

In december 2016 is door Joop Hofman al een presentatie gegeven aan de raad over het begrip burgerbegroting. Joop Hofman heeft in opdracht van het ministerie BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een boekje geschreven genaamd Routekaart naar een Burgerbegroting. Hij heeft verschillende al langer lopende voorbeelden uit de rest van de wereld en recente voorbeelden uit Nederland bestudeerd. Zijn conclusie is dat je als gemeente een keuze moet maken met welk doel je aan de slag gaat met een Burgerbegroting. Hij constateert dat het doel zich beweegt tussen de twee ‘uitersten': leiden tot een sterkere samenleving (buurten of wijken) of tot een sterkere democratie?

Bijeenkomst in het Warnshuus

Om voor de Burgerbegroting in Zutphen helderheid te krijgen over de kiezen richting/positie tussen deze twee uitersten, wordt een Forumspecial georganiseerd. Ervaringsdeskundigen over beide vormen van de Burgerbegroting geven een toelichting en gaan met betrokken inwoners en raadsleden in gesprek. Aan het eind van de bijeenkomst is het de bedoeling dat een uitspraak wordt gedaan over de te kiezen richting van de Burgerbegroting die het college dan verder zal uitwerken.

De forumspecial vindt plaats op 26 oktober aanstaande vanaf 19.00 uur in het Warnshuus, Dreiumme 43 in Warnsveld.

Wellicht tot dan.