Paulus Potterstraat
Paulus Potterstraat

Trots op armoedebeleid en nadruk op meer aandacht voor duurzaamheid

Het gaat financieel goed met Zutphen. We kunnen investeren en verder bouwen waar we gestart zijn: het vergroten van de sociaal-economische kracht.

Op 23 oktober was de eerste bespreking van de programma begroting 2018-2021 (https://zutphen.begroting-2018.nl/ ). In de raadsvergadering van 6 november as volgt de besluitvorming rond de programmabegroting 2018-2021. Als je ons nog iets mee wil geven, laat het weten! (l.luesink@raad.zutphen.nl). Hieronder de belangrijkste onderwerpen die we eruit gelicht hebben:

 

Armoede & Schulden

Ook in onze gemeente groeit nog steeds 1 op de 5 kinderen op in armoede. De dagelijkse confrontatie met geldproblemen heeft een enorme impact. Onze gemeente is hierin niet uniek en ook landelijk staat dit onderwerp steeds hoger op de agenda (zie bijvoorbeeld het WRR-rapport Weten is nog geen doen). Wij zijn dan ook trots dan onze gemeente extra middelen inzet om kwetsbare inwoners te versterken. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de begroting in Arnhem, waar juist voorgesteld wordt te bezuinigen. We benoemden in de raad het Manifest #Schuldvrij (https://petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij ), waarop de wethouder ons tot onze vreugde kon melden dat Zutphen al goed op weg is met “Geef de overheid één gezicht”. De eerste pilot waarbij gemeente, woningcorporatie en welzijnswerk samen tijdig bij mensen aanbelden, leidde binnen een jaar tot een halvering van huisuitzettingen. De pilot wordt uitgebreid met andere woningcorporaties en nutsbedrijven. Maar de grootste schuldeiser ontbreekt nog: de Belastingdienst! Eens kijken of we daar nog beweging in kunnen krijgen.

 

Jongerenhuisvesting

Meermalen hebben we samen met de SP aangedrongen op het investeren in jongerenhuisvesting. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota is de motie (https://raad.zutphen.nl/data/motie-raad/motie-opbrengst-broederenklooster-voor-jongerenwoningen/2017-M0011%20-gewijzigd.pdf ) hierover unaniem aangenomen. In de bespreking noemden we hierbij een bedrag van 9 ton en in de begroting is een bedrag van 5 ton opgenomen en wordt alleen gesproken over de start van een onderzoek. Wij willen meer daadkracht van het college en daar meer financiële ruimte voor vrijmaken. Daarom hebben we samen met de SP een amendement ingediend.

 

Voorrang voor fietsers en voetgangers

Uit de begroting blijkt dat de komende tijd verschillende wegen aangepakt gaan worden, bijvoorbeeld de Lange Hofstraat, Deventerweg en Nieuwstad. Wij hebben benadrukt dat dit een kans is om in het ontwerp voorrang te geven aan fietsers en voetgangers en daarnaast een forumvergadering aangevraagd om met elkaar en de Fietsersbond in gesprek te gaan over Fietsen in Zutphen. Specifiek zoomden we in op de verkeerssituatie bij de Paulus Potterstraat. Martine is al een tijd druk met dit onderwerp en we zijn blij dat het college dit oppakt (https://www.destentor.nl/zutphen/onderzoek-naar-verkeersveiligheid-paulus-potterstraat~af72ddc0/ ), we dringen er echter wel op aan om nog dit jaar het onderzoek af te ronden in plaats van in 2018.

 

Natuurlijk spelen

GroenLinks is trots op de natuurlijke speelplekken die in onze gemeente gerealiseerd zijn samen met bewoners. Zoals het college zelf zegt ‘Aangelegde natuurlijke speelplekken geven het opgroeivriendelijke klimaat in Zutphen een enorme impuls”. Wat wij niet begrijpen is dat er tegelijk geen geld voor vrij wordt gemaakt, terwijl “een financiële impuls is voor de komende jaren hard nodig is”. Wij vinden dat hier geld vrijgemaakt moet worden om meer plekken te creëren, bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Noorderhaven waar grote behoefte is aan plekken voor kinderen.

 

Blauwboek

Het blauwboek is een mooi initiatief van betrokken inwoners vol ideeën en suggesties voor het verbeteren van rivieren, laken, sloten en vijvers in de gemeente (https://raad.zutphen.nl/data/motie-raad/motie-blauwboek-voorstellen-voor-water-in-warnsveld-en-zutphen/Blauwboek%20versie%2012-04-2017%20digitaal.pdf). De wethouder heeft toegezegd nog dit jaar met een plan van aanpak Blauwboek te komen, maar in de begroting is hier niets over opgenomen. Wij dienen een amendement in waarin we oproepen om ambtelijke capaciteit en een uitvoeringsbudget ter beschikking te stellen, zodat alle ideeën serieus worden bekeken en niet alleen de goedkoopste opties.

 

Ruimte voor initiatief

De titel van het collegeakkoord was ‘Krachten bundelen’. Zo’n heerlijke vaagtaal kreet die past bij een gemeente. Wat in onze ogen nog hard nodig is, is dat ‘krachten bundelen’ echt in de praktijk brengen. Nog teveel initiatieven verliezen hun energie aan trage vage processen van de gemeente. Ook onze fractie moet regelmatig het geduld uit onze tenen halen. Denk aan onze motie uit 2015 (http://www.stadsondernemingzutphen.nl/userfiles/files/2015-M0010_naar_een_burgerbegroting_19jun2015.pdf ) om vórig jaar een burgerbegroting te hebben. En wat hebben we vandaag? Nog net te laat een website waar mensen de tekst iets makkelijker kunnen vinden, maar waarbij het sterk de vraag is of ze er iets mee kunnen. Het voldoet in onze ogen nog zeker niet aan de Motie Helder communiceren (https://zutphen.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/Motie%20Heldere%20Communicatie.pdf ). Of de Motie Right to Challenge (https://raad.zutphen.nl/data/motie-raad/motie-het-recht-om-de-gemeente-uit-te-dagen/2014-M0018%20-%20gewijzigd.pdf ), want om de gemeente uit te kunnen dagen moet je wel weten op welke taken je dat kunt doen en welk budget daaraan gekoppeld staat in de begroting. Aan al deze zaken wordt gewerkt en we verwachten nog deze periode echt resultaat. Onze fractie kan dat geduld dus nog net opbrengen, maar zoveel geduld mág je echt niet vragen van bewoners en ondernemers die iets voor onze stad willen betekenen. Sterker nog, het is schadelijk voor het behalen van de door onszelf geformuleerde doelstellingen.

 

In de raadsvergadering van 6 november as volgt de besluitvorming rond de programmabegroting 2018-2021. Als je ons nog iets mee wil geven, laat het weten! (l.luesink@raad.zutphen.nl)