Voedselbank
Voedselbank

Verdeeld stemmen over de voedselbank

"Dreigt de voedselbank te verdwijnen?" vroegen mensen ons naar aanleiding van deze motie en de berichten naar aanleiding van die motie in de media. Even twijfelden of we echt iets gemist hadden, de SP zou toch niet zomaar zo'n motie indienen hierover? Toch wel, want de voedselbank is niet in gevaar. 

Het was de SP blijkbaar niet te doen om de enige zin in de motie "roept het college op om, zolang er in de gemeente mensen in armoede leven, het voortbestaan van de voedselbank Zutphen te garanderen". Het doel bleek een gesprek over armoede en de verantwoordelijkheid die de gemeente hier al dan niet in heeft. Daar voeren we natuurlijk graag het gesprek over, maar daar leent deze methode zich niet voor. De motie heeft meer kwaad gedaan dan goed. 

Zolang er armoede is, is de voedselbank helaas nodig en moet deze gewoon blijven bestaan. Linksom, of rechtsom wat ons betreft. Het mag ook helder zijn dat de óplossing voor deze armoede natuurlijk niet een voedselbank is.

De woorden die gebruikt worden in de motie suggereren iets dat wat ons betreft direct onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers raakt. Een belangrijke verantwoordelijkheid die wij hebben is dat we niet onnodig onrust veroorzaken. We kennen mensen die naar de voedselbank moeten gaan en kunnen u verzekeren dat de motie en de berichten die hierover vervolgens verschijnen in de media  onrust hebben veroorzaakt. Onrust die, naar nu blijkt, helemaal niet nodig is geweest. Mensen zijn zich kapot geschrokken.

GroenLinks wil geen enkel misverstand laten bestaan over onze steun aan de voedselbank zolang deze nodig is. Dus wij zullen de motie van de SP met de nodige tegenzin steunen en daarbij verdeeld stemmen. De reden van de steun in meerderheid (Victor en Liza) ligt niet gelegen in het feit dat onze steun nodig is om de voedselbank te redden, maar om duidelijk te maken dat er helemaal geen reden is voor zorg. De reden voor de tegenstem (André) is om duidelijk te maken dat wij deze methode niet vinden passen.