Afbeelding: WALHALLAb, bron Contact
Afbeelding: WALHALLAb, bron Contact

Unanieme steun voor Motie ruimte voor WALHALLAb

Het was zaterdagavond (18 november jl). De mensen van WALHALLAb deelden op Facebook dat ze geen oplossing meer zagen in Zutphen voor de huisvesting. Ze hadden ‘fantastische support’ van de gemeente gehad, maar toch waren ze verdwaald geraakt in beleid/subsidies en voor hen te trage en lastig te volgen besluitvorming. Ze waren moe gestreden, de dozen ingepakt en 67 leerlingen kunnen niet meer terecht en 8 thuiszitters zitten weer thuis. Andere steden staan te springen om ook WAL-HALLAbs te creëren, dus daar gingen ze zich maar op richten want in Zutphen lukte het niet. 

 

Fractievoorzitter Liza Luesink:

Het liet me niet los. We hebben het continu over innovatie, cleantech, meer jongeren in Zutphen, belang van vernieuwend en divers onderwijs, we willen aantrekkelijk zijn voor ondernemers en om te komen wonen. WALHALLAb sluit aan bij al die speerpunten. Daarbij hebben we ook nog naar aanleiding van de GroenLinks motie Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur, het vastgoedbeleid aangescherpt om juist ook de maatschappelijke waarde van initiatieven als opbrengst te zien.”

 

Als je doet wat je altijd deed…

Bij de recente begrotingsbehandeling gebruikten we nog de uitspraak: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. WALHALLAb is zoiets nieuws. Voor sommigen misschien nog bekend als de Kruittoren, maar in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een unieke Onderwijs- jeugdzorg en talentontwikkelingsplek voor de jeugd. Twee van die stoere leerlingen, Lindsay&Norea, hebben maandag jl. in de raad hun verhaal verteld. Vele prijzen hebben ze in de wacht gesleept en het initiatief wordt landelijk als voorbeeld genoemd. En dat in ons Zutphen. Daar moeten we trots op zijn en dat moéten we koesteren.

Dus: een motie zou niet eens nodig moeten zijn. Gelukkig heeft wethouder Patricia Withagen het maandag voortvarend opgepakt en duidelijke afspraken gemaakt met WALHALLAb. Zij moeten een aantal zaken op orde maken, zodat de gemeente actief en snel met ze verder gaat om een structurele oplossing te vinden. Omdat wij geen woorden, maar daden willen, hebben we met maandagavond met de motie het college nadrukkelijk opgeroepen direct sámen met WALHALLAb werk te maken van de huisvesting, zodat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Daarbij hebben ze gave plannen voor de oude HBS in de Waterstraat om een jeugdige component toe te voegen aan het cultuurcluster en de Poort van Zuid. Ook al een van onze speerpunten.

 

Deze motie is een initiatief van GroenLinks en is mede ingediend door D66, BewustZW, Fractie Pepers/Verwoort, PvdA, VVD, CDA en Stadspartij. In de raad werd de motie ‘Ruimte voor WALHALLAb’ unaniem door de hele raad ondersteund. Hiermee spreken we ons als raad duidelijk uit om de ruimte te nemen ook spannende stappen te zetten.

Wij kijken uit naar een bezoek op de nieuwe plek van WALHALLAb! Laat het weten als je zin hebt om mee te gaan (ergens begin 2018 gaan we vanuit): zutphen@groenlinks.nl