Huishoudelijke hulp: het vervolg

Soms spelen er zaken in de raad waar je wel een boek over zou kunnen schrijven, de huishoudelijk hulp is daar een voorbeeld van. Graag geven we jullie wat extra uitleg en vertellen tegelijkertijd hoe ingewikkeld het soms kan zijn als raad een besluit te nemen en ook hoe het weleens niet alleen over inhoud gaat, maar over politieke strategie.

In ons vorige artikel vertelden we al dat er na 10 jaar onrust duidelijkheid moet komen voor zowel huishoudelijke hulpen als cliënten. Duidelijkheid waarbij hulpen hun werk met plezier en tegen een eerlijk salaris kunnen doen en duidelijkheid waarbij cliënten zorg krijgen van een vertrouwde hulp. Maandagavond (18 december jl.) hadden wij verwacht en gehoopt dat de raad een keuze kon maken, maar dit is niet gebeurd. In dit artikel leggen wij graag uit waarom wij nog steeds staan voor de oprichting van een “stichting huishoudelijke hulp”.

Uitstel beslissing huishoudelijke hulp

Het liefst hadden we de huishoudelijke hulpen en hun cliënten voor de kerst duidelijkheid gegeven over de richting, maar dat is niet gelukt. In ons vorige artikel eindigden we met het statement: “Tijd om een keuze te maken”. Dat vinden we nog steeds en we hadden graag 18 december jl. een keuze gemaakt. In de forumvergadering (vooroverleg van de raad tussen fractievertegenwoordigers en college) bleek dat veel partijen nog aanvullende vragen hadden aan het college. Deze vragen konden tijdens het forum niet behandeld worden en daarom is besloten het onderwerp “huishoudelijke hulp” pas te behandelen in de raad op 15 januari 2018. Dit geeft het college de tijd alle vragen te beantwoorden en raadsleden de tijd om tot een weloverwogen en gedragen besluit te komen. Heel belangrijk bij zo’n onderwerp, waar het gaat over het werk en leven van veel mensen! 

Achtergrondinformatie

Allereerst willen we nog eens uitleggen waarom een stichting huishoudelijke hulp volgens ons de beste optie is. Cliënten hebben de afgelopen jaren steeds meer te maken gekregen met de gevolgen van de marktwerking in de zorg en huishoudelijke hulp. Zorg en hulp werden gestandaardiseerd in producten en minuten: mensen werden een middel om omzet te vergroten of winst te maken. Hulpen werden rond geschoven tussen steeds weer andere werkgevers waarbij arbeidsvoorwaarden verslechterden en cliënten onzeker zijn of ze hun vertrouwde hulp kunnen behouden. Dit is natuurlijk een onhoudbare en vooral onmenselijke situatie! Tijd dus voor een situatie waarbij de regie weer in handen komt van cliënt en huishoudelijke hulp: tijd voor een “stichting huishoudelijke hulp”!

Een stichting huishoudelijke hulp is uniek in Nederland. Ja, het is spannend dat het nog nooit is gedaan, maar dat is wat een speerpunt innovatie in de zorg inhoudt. Aan elk besluit dat we nemen kleven risico’s, maar de businesscase geeft ons vertrouwen dat die risico’s te overzien zijn. Het is voor cliënten en professionals belangrijk om weer vertrouwen te krijgen in de basis die veiligheid, continuïteit en geborgenheid moet bieden. GroenLinks gaat niet voorschrijven wat nodig is aan hulp en zorg: dat is aan de cliënt en aan de professional. Zij bouwen in goed overleg met het netwerk van de cliënt en -waar nodig- met ondersteuning van andere professionals in de wijk aan zorg die nabij is.

Tegenstellingen

In de voorbereiding naar de vergadering werd duidelijk dat de uitslag van stemming in de raad afhankelijk zou zijn van toevalligheid; de meerderheid was zo nipt dat de uitslag zeer spannend zou worden. Ondanks het feit  dat  de ‘stichting huishoudelijke hulp’ een unaniem collegevoorstel is (het college bestaat uit: VVD, Burgerbelang, CDA/CU, PvdA en GroenLinks), zijn in de raad op dit moment alleen de laatste twee zeker voor het oprichten van de stichting. Wat GroenLinks betreft is het logisch dat wij met de VVD een verschil van mening hierop hebben, het gaat namelijk om een ideologisch besluit. Wij vinden dat de marktwerking in de zorg is doorgeslagen en daar hebben we de afgelopen jaren de gevolgen van gezien in de huishoudelijke hulp. De VVD denkt hier -zoals bekend- anders over en heeft meer vertrouwen in de markt. Het is ook niet noodzakelijk om een unaniem besluit te hebben, maar wel een meerderheidsbesluit dat breed gedragen kan worden. 

Waarom niet gestemd in de raad?

In de forumvergadering zijn uitgebreid zorgen en dilemma’s gedeeld met elkaar en het college. De zorgen zijn terecht. De verandering die we willen is groot. Welke risico’s zijn er financieel? Hoe zorgt de gemeente voor voldoende expertise? Onze belangrijkste vraag: kan de werknemerscoöperatie ook binnen een stichting ontwikkeld worden als de hulpen daar zelf kansen voor zien? De tijd was helaas te kort om al deze vragen te beantwoorden, dus de wethouder heeft toegezegd deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Hier lag een dilemma. De crux van besluiten nemen is dat je nooit alle informatie hebt. “Als-dan-scenario’s” zijn eindeloos uit te schrijven en vragen kun je ook blijven stellen. Voor GroenLinks ligt er nu voldoende op tafel, maar voor een groot deel van de raad helaas nog niet. Dit maakte het voorstel nog niet klaar om in de raad te behandelen. In het vooroverleg met fractievoorzitters (presidium) en in de forumvergadering zelf was dit helder geconcludeerd: er lag dus een afspraak het voorstel niet in stemming te brengen. 

Ordevoorstel

Na het forumbesluit dit onderwerp te verplaatsen naar 15 januari 2018, kwam de SP in de raadsvergadering (een half uur daarna) met een ordevoorstel om het alsnog nu direct in de raad te behandelen. Ondanks het feit dat wij het met de SP eens zijn over het feit dat er nu duidelijkheid moet komen voor hulpen en cliënten, hebben we verdeeld gestemd over dit ordevoorstel. In dit artikel leggen we graag uit waarom.

Waarom wij verdeeld stemden:

Het ordevoorstel van de SP overviel de raad en we moesten in een split second beslissen wat te doen: voor of tegen behandeling stemmen? Gelukkig zijn we als GroenLinks fractie goed op elkaar ingespeeld en hebben we geleerd onze intuïtie te volgen. Inhoudelijk was het stuk wat ons betreft klaar om te behandelen en dit was ook steeds ons standpunt. Victor stemde dus voor directe behandeling. Echter vanuit het belang van een gedragen besluit en een goed besluitvormingsproces was directe behandeling niet wijs om te doen en tegen de afspraak in het forum. André en Liza stemden dus tegen directe behandeling. Dit bleek cruciaal. Het orde voorstel werd met 2 tegenstemmen meer verworpen. Een erg interne en procedurele kwestie. Waarschijnlijk voor buitenstaanders niet te volgen, maar we vinden het toch belangrijk dit toe te lichten en hopen dat met dit stuk te hebben gedaan. Mochten er nog vragen zijn dan beantwoorden we deze graag (mail: zutphen@groenlinks.nl). Wij hopen dat deze uitleg een mooi kijkje geeft in de keuken van de raad en hoe het soms niet over inhoud gaat, maar over politieke strategie.

Wat nu?

De wethouder levert begin januari de schriftelijke beantwoording van de vragen aan. In de raad van 15 januari as. wordt het voorstel in de raad besproken en in stemming gebracht. Wij hopen echt dat we dan tot een gedragen besluit komen met elkaar, want ook dat is in het belang van de hulpen en hun cliënten. 
We houden jullie op de hoogte!