Vluchtelingen

In Zutphen mag je zijn wie je bent: ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt.

Met artikel 1 van de grondwet in ons achterhoofd staan we voor gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie. Publieke voorzieningen in de gemeente moeten artikel 1 prominent zichtbaar maken.

Vluchtelingen blijven welkom in onze gemeente, daarbij hebben zowel vluchtelingen als inwoners de plicht de integratie te laten slagen. De gemeente betrekt inwoners tijdig en actief en blijft initiatieven als Buddy to Buddy ondersteunen.