Passend werk

We willen zoveel mogelijk toekomstbestendige arbeidsplaatsen in Zutphen.

GroenLinks Zutphen staat voor een eerlijke dagbesteding waarbij mensen door kunnen stromen naar (beschut) werk als dit voor hen mogelijk en haalbaar is. Het werkbedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken, moet de mens centraal stellen, uitgaan van vertrouwen en durven vernieuwen. Bedrijven die werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen extra ondersteuning.

We willen meer duurzame, groene bedrijven binnen onze gemeentegrens, zodat er meer arbeidsplaatsen worden gerealiseerd binnen de circulaire markt.