Armoede en schuldhulpverlening

GroenLinks Zutphen wil dat iedereen een gelijke kans krijgt. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen.

Wij staan voor een goed armoedebeleid, waarbij de focus ligt op stevige ondersteuning op maat. Mensen met schulden moeten laagdrempelige en goede budgetbegeleiding krijgen. Daarbij moet de gemeente open staan voor onorthodoxe maatregelen, zoals het starten van een pilot met de Goede Gieren, waarbij door het overnemen van schulden mensen de ruimte wordt gegeven om zelf plannen te maken, waarmee geldproblemen in de toekomst worden voorkomen. Ook vindt GroenLinks dat schuldhulpverleners binnen de gemeente Zutphen gaan werken vanuit Mobility Mentoring, waarbij het uitgangspunt is dat het wegnemen van stress voorwaarde is om armoede en schulden blijvend aan te pakken. 

Totdat er landelijk een basisinkomen ingevoerd is, zullen we lokaal de ruimte moeten zoeken. GroenLinks wil dat de gemeente Zutphen zelf een experiment opzet, waarbij mensen in de bijstand meer ruimte krijgen. (Motie: experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand.)

Sociale activiteiten als sport, lidmaatschap van een vereniging en de bibliotheek moeten voor iedereen - vóóral voor kinderen - toegankelijk zijn. Daarom pleit GroenLinks Zutphen, naast de bestaande sportkaart, voor de komst van een cultuurkaart.