Goede zorg in de buurt

GroenLinks Zutphen zet zich ervoor in dat de mensen die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding dichtbij.

Zorgverleners worden in staat gesteld hun werk goed te kunnen verrichten door een wijkgerichte en generalistische aanpak en werkwijze. We willen dat medewerkers én mensen die zorg nodig hebben maximale zeggenschap hebben. GroenLinks wil daarom dat de gemeente zich komende periode voortvarend inzet voor een werknemerscoöperatie voor huishoudelijke hulp, waarin hulpen maximale zeggenschap hebben en cliënten hun vaste hulp kunnen houden. 

Ieder kind moet gezond en veilig op kunnen groeien. Daarom moet jeugdzorg snel, laagdrempelig en op maat ingezet kunnen worden. Waar Jeugdzorg landelijk onder druk staat, is Zutphen – door inzet van onze GroenLinks-wethouder – er de afgelopen vier jaar in geslaagd om jeugdzorg altijd beschikbaar te hebben. GroenLinks Zutphen wil dat deze zorg ook de komende vier jaar beschikbaar blijft, ongeacht het budget van de gemeente en de situatie van het gezin.