Regenbooggemeente / LHBTI

Zutphen is op initiatief van GroenLinks een regenbooggemeente geworden.

We willen dat iedereen ongeacht geaardheid of geslacht zichzelf kan zijn. Niet alleen moet de gemeente dat actief uitdragen, zij moet scholen ook ondersteunen en stimuleren om LHBTI-beleid hanteren.