Buitengebied

Zutphen ligt midden in de natuur. De IJssel, de landgoederen, bossen en natuurgebieden van het Grote Veld en het tussenliggende landschap met zijn houtsingels, solitaire bomen, beken en laken sieren ons buitengebied.

Het buitengebied vormt de uitloop voor de stedelingen en is het woon- en werkgebied voor de landbouwers en andere bewoners. Een fraai en levendig landschap trekt bezoekers van elders aan, die op hun beurt bijdragen aan de lokale economie. De veiligheid van wandelaars en fietsers staat voorop.

GroenLinks Zutphen wil meer ecologisch beheer van bermen en oevers, natuurontwikkeling en verder bouwen aan het landschap door aanleg van singels, heggen en hoogstamboomgaarden.

We kiezen voor een gezonde landbouwsector, die zich niet uitsluitend richt op concurrentie op de wereldmarkt. Sterke schaalvergroting past niet in het Achterhoekse landschap. Voor GroenLinks gaat een goed inkomen voor de boer samen met zorg voor de dieren en het landschap: koeien in de wei, ruimte voor natuur, zorgvuldig omgaan met meststoffen en goed weidevogelbeheer. We richten ons op de grondgebonden (melk)veehouderij, biologische land- en tuinbouw en een duurzame glastuinbouw specifiek op locatie De Hoven.