Wonen

Iedereen moet kunnen wonen in een betaalbaar en energiezuinig huis in een groene en levendige omgeving, waar je je veilig en prettig voelt.

We willen een tweedeling in de wijken tussen hoge en lage inkomens voorkomen. Zutphen moet aantrekkelijk en betaalbaar zijn voor jong & oud, studenten & starters en voor mensen met lage & hoge inkomens.

GroenLinks heeft betaalbare jongerenhuisvesting hoog op de politieke agenda gezet. We vinden dat er buiten de kaders gedacht moet worden en in samenspraak met jongeren zelf. Tiny houses kunnen een duurzame oplossing bieden.

Woningbouwcorporaties en zorgverleners moeten zo effectief mogelijk met elkaar optrekken, zodat ouderen en mensen met een zorgvraag veilig en prettig kunnen wonen en de mensen er omheen geen last ervaren.