Leefbaarheid

GroenLinks zet zich in voor leefbare, groene en schone wijken.

Een schoon Zutphen is aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Het is ook het beste visitekaartje voor bezoekers en toeristen. GroenLinks wil een gemeente zonder zwerfafval, met schone lucht en zo min mogelijk geluidsoverlast. Ruimte voor het organiseren van activiteiten vinden we belangrijk. Als bewoners met elkaar activiteiten willen ontplooien voor de buurt dan moedigen we dat aan.

We vinden dat kinderen voldoende speelplekken moeten hebben. Daarnaast wil GroenLinks de openbare ruimte meer geschikt maken voor kinderen. In alle bestemmingsplannen houden we rekening met kindvriendelijke routes, oversteekplaatsen en speelplekken.

Zutphen is ooit bekroond met de prijs voor ‘beste binnenstad’ van de middelgrote steden en kenmerkt zich door kleine, bijzondere detailhandel. GroenLinks wil deze diversiteit aan detailhandel behouden. We willen een warm bad zijn voor kleine ondernemers die de binnenstad verrijken met hun aanbod. De gemeente denkt mee in kansen en werpt zo weinig mogelijk drempels op om ondernemerschap in de binnenstad te laten bloeien.