Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in Zutphen moet toenemen. Dit kan met een goed vestigingsklimaat, samenwerking tussen gemeente & bedrijven en investeringen in een energieneutrale gemeente en een circulaire economie.

Aansluiting tussen de betrokken partijen is cruciaal: bedrijven, vakmensen, werkzoekenden en het onderwijs. De gemeente kan hen bij elkaar brengen. Kleine ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze gemeente. 

Creatieve ondernemers, kunstenaars en start-ups krijgen meer ruimte om leegstaande winkelruimtes of kantoorgebouwen te benutten. Dit vereist een snellere en flexibelere opstelling van de gemeente. 
GroenLinks zet zich in voor balans & aansluiting tussen werkgelegenheid en werkzoekenden. Zutphen kan meeprofiteren van de aantrekkende werkgelegenheid in de wijde regio. Wij zetten in op slimme afspraken met bedrijven, gezamenlijk vervoer naar werkplekken in de regio en passende opleidingsmogelijkheden.