Cultuur

Ons kunst- en cultuuraanbod zorgt ervoor dat Zutphen een aantrekkelijke woongemeente is en dat mensen elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen ontplooien.

Hierbij is extra aandacht voor jongeren nodig om Zutphen ook voor hen aantrekkelijk te laten zijn. Alle kinderen moeten al jong toegang hebben tot cultuur, los van het inkomen van hun ouders.

Evenementen in Zutphen bestaan in alle vormen en stijlen, dit geeft ook de grote verscheidenheid aan inwoners en bezoekers aan. Deze diversiteit is wat ons betreft heel waardevol, wij willen dat iedereen kan blijven genieten van kunst en cultuur. We willen cultureel ondernemerschap in Zutphen bevorderen door kleinere initiatieven te ondersteunen en ruimte te geven en door de grotere organisaties uit te dagen tot meer samenwerking.

Wij vinden dat het Geelvinck Muziekmuseum voor Zutphen behouden moet blijven. De grote cultuurinstellingen ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente, omdat zij een belangrijke basisfunctie hebben. Wat GroenLinks betreft geeft hen dit ook een verantwoordelijkheid om de kleinschaligere initiatieven te ondersteunen en zichtbaarheid te geven.

Festivals en evenementen spelen een belangrijke rol in ons cultuuraanbod. Deze initiatieven hebben het niet altijd makkelijk. De gemeente moet in goede samenspraak met organisatoren en omwonenden heldere afspraken neerleggen en samen kijken hoe het wél kan en wat daarvoor nodig is.

De gemeente moet een helder horecabeleid voeren dat de belangen van ondernemers en bewoners behartigd. Zorgvuldig en betrokken ondernemerschap wordt wat ons betreft beloond, bijvoorbeeld door meer ruimte te geven wat betreft openingstijden. Tegelijk zullen ongeregeldheden en onzorgvuldige omgang met buurtbewoners gevolgen hebben.

GroenLinks wil meer activiteiten financieren die bijdragen aan maatschappelijke participatie van kinderen, via sport, cultuur, verenigingsleven, school of anderszins. Er wordt geïnvesteerd in kunst- en cultuureducatie op basisscholen en voortgezet onderwijs.