Veiligheid

Veilige wijken ontstaan door een nauwe samenwerking tussen politie, de scholen en de gemeente.

Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig kunnen optreden tegen overlast en criminaliteit. GroenLinks staat kritisch tegenover meer camera’s op straat: het is kostbaar en bovendien meer schijnveiligheid dan echte veiligheid. Wij zijn voorstander van wijkgerichte buurtpreventie, voorlichting op scholen en de wijkagent.
De verkeersveiligheid rondom basisscholen kan verbeterd worden. In de Paulus Potterstraat moet met spoed een fietsstraat worden gerealiseerd, aansluitend op de route vanuit Warnsveld en de Leesten.