Ledenbijeenkomst / ALV
Ledenbijeenkomst / ALV

Ledenbijeenkomst / ALV 26 september

Aan alle leden van GroenLinks…….
Woensdag 26 september 2018: ledenbijeenkomst c.q. ALV!

 

ALV, omdat er een aantal wisselingen in het bestuur is, waar we formeel jullie stem voor nodig hebben. Casper Jansen is nu forumlid en treedt af als voorzitter. Annelies Bickes neemt zijn plaats in. Bas Bresters wordt nu voorgedragen als nieuw bestuurslid. 

Ledenbijeenkomst, omdat GroenLinks zich nog meer in de kijker gaat spelen, en jullie daar een prominente rol in hebben!
Sterke ideeën vragen immers om een sterke uitwerking. Jullie hebben tijdens de ALV van april j.l. heel veel suggesties gedaan om GL zichtbaar en hoorbaar te houden. Zodat we niet weer te horen krijgen "alleen in verkiezingstijd komen jullie te voorschijn".
Op 26 september is er een vervolgbijeenkomst en daarom roepen wij jullie op: kom wederom in groten getale en doe mee met het concreet maken van de ideeën! 

We hebben ze alvast geclusterd, dat vergemakkelijkt de uitwerking:

  • Het politiek café 
  • Nieuwe leden en diversiteit
  • PR en campagne
  • Groenlinks gadgets in het straatbeeld

Uiteraard gaan we dit eerst toelichten alvorens jullie je enthousiasme erop los laten. 
Zou het niet geweldig zijn als er dit najaar een mooie planning ligt met diverse acties waarmee we ons GL-DNA nog verder onder de mensen kunnen brengen!?
Graag zien we jullie daarom op 26 september om dit mede mogelijk te maken!

Locatie: FC Zutphen, Meijerinkpad 1
Inloop 19.30, start 20.00 uur
Verwacht einde 22.00 uur

Met verwachtingsvolle groet van jullie bestuur!