Liza Luesink en André Putker
Liza Luesink en André Putker

Wijzingen GroenLinks fractie

Het zomerreces is ten einde en de fractie is weer vol aan de slag in een (tijdelijk) nieuwe samenstelling. Fractievoorzitter Liza Luesink gaat met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door André Putker. Forumlid Nicole Bossenbroek heeft een baan in Den Haag en draagt haar functie over aan Casper Jansen.

Zwangerschapsverlof fractievoorzitter

Fractievoorzitter Liza Luesink gaat met zwangerschapsverlof en de ervaren André Putker zal haar vervangen. André heeft zich al veertien jaar verdienstelijk gemaakt voor GroenLinks Zutphen, in de afgelopen periode als raadslid en daarvoor als forumlid. Samen met Liza en Joram vormde hij het onderhandelingsteam om tot het huidige nieuwe college te komen. André is manager Fysiek Domein bij de Gemeente Doesburg en actief bij voetbalvereniging AZC Zutphen. Hij zal zich de komende periode vooral richten op de bezuinigingsopgave waar de gemeente voor staat.

Nieuw forumlid

Daarnaast nog een wijziging in de fractie. Nicole Bossenbroek heeft een baan gevonden bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in Den Haag. Zij is daarom verhuisd en heeft haar functie als forumlid in Zutphen neer moeten leggen. Ontzettend jammer, want Nicole is zeer getalenteerd en had nog veel zin om door te gaan.

Gelukkig kunnen we meteen een nieuw forumlid verwelkomen, namelijk Casper Jansen. Hij werkt als Unitmanager bij Reclassering Nederland, is voorzitter van het Warnsvelds mannenkoor en van de Zutphense afdeling van de Fietsersbond. Vanuit de Fietsersbond heeft Casper onder andere bijgedragen aan een beter fiets-parkeerbeleid in de binnenstad. Volgens de kandidatencommissie zal zijn luisterende en analytische grondhouding leiden tot breedgedragen initiatieven.

In de raadsvergadering van 24 september a.s. worden André en Casper officieel benoemd, maar zij zijn al gestart. Eind december is Liza weer terug van verlof.

Wijziging bestuur

De wijziging in de fractie brengt meteen een wijziging in het bestuur met zich mee aangezien Casper ook de huidig bestuursvoorzitter is. Zijn rol wordt overgenomen door Annelies Bickes én het bestuur wordt versterkt met Bas Bresters.