Korte lopende punten

Op 26 oktober hield afdeling Zutphen een algemene ledenvergadering....
door Jaap Meijer

Korte punten vanuit ledenvergadering, bestuur en werkgroep Groen.

 

Op 26 oktober hield afdeling Zutphen een ledenvergadering. Onze wethouder Patricia Withagen verzorgde een korte rapportage over haar wethouderswerk tot nu toe. Onderwerpen, waar zij direct mee te maken heeft zijn:

 

-Sociale zaken: Inrichting het Plein: organisatie, personele aangelegenheden. Hoe de komende bezuinigingen in te passen? Armoedebeleid: staat op het punt vastgesteld te worden. Regelingen zullen eenvoudiger worden, er moet minder geld aan de strijkstok blijven hangen.

-Wijkaanpak/burgerparticipatie. Meer zeggenschap burgers, v.b. onderhoud groen.

Binnenkort start de kerntakendicussie, gekoppeld aan een bezuinigingsronde.

-Verkeer: vervoer over het spoor

-Project binnenstad

-Coordinatie duurzaamheid: energiebeleidsplan.

Fractieleider Gerard Buitink vertelt over de werking van de fractie. Een goed team om mee te werken, volgens Gerard. De komende tijd gaat veel energie zitten in de kerntakendiscussie.

Woensdag 24 november vindt een volgende ledenvergadering plaats. Centraal zal dan de kerntakendiscussie staan. Volgens een bepaalde methodiek zal Harry Matser de leden confronteren met de keuzes, die in een later stadium door de Raad worden gedaan. Het beloofd een boeiende avond te worden.

Maar eerst donderdag 18 november. Stadspartij en Groen Links organiseren dan een gemeenschappelijke avond over natuurspeelterreinen in cafe de Schatkamer aan de Laarstraat.

De groenlinks netwerkbijeenkomsten worden hervat na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart.

Als voorlopige ledenvergadering na de verkiezingen is 16 maart door het bestuur afgesproken.

De werkgroep groen heeft als inhoudelijk speerpunt (Na meandering Berkel en de stadsecoloog) natuurspeelplaatsen voor kinderen vastgesteld en zal daaraan ook aandacht geven in de campagne.

Jaap Meijer