Inbreng zondagopenstelling

In de coalitieonderhandelingen hebben we het onderwerp “Zondagopenstelling” tot een vrije kwestie verklaard...

Inbreng zondagopenstelling in raad 28-2-2011Meneer de voorzitter, leden van de Raad,In de coalitieonderhandelingen hebben we het onderwerp “Zondagopenstelling” tot een vrije kwestie verklaard. We konden het als coalitiepartijen niet met elkaar eens worden over een oplossing. Zowaar een goede aanleiding om het probleem grondig te onderzoeken alvorens het College ons als Raad een voorstel doet.De huidige regeling met betrekking tot de zondagopenstelling bevalt blijkbaar niet. Uit de stukken blijkt echter niets van een gedegen probleemanalyse. Het resultaat is dan ook mager: commotie door oneerlijke concurrentie en loting komen als enige nadelen uit de bus.Begin januari komt ons college met het voorstel. Sedertdien hebben we er 2 maal in een forum over gesproken en tussendoor op verschillende plaatsen in verschillende kringen. Ik schets een kort overzicht van het resultaat daarvan.Verondersteld wordt dat het publiek graag alle winkels ook op zondag open wil. Dit is echter niet aangetoond.Een aantal winkeliers, wellicht het merendeel, wil hieraan tegemoet komen. In ieder geval ook het MKB-Zutphen en de Kamer van Koophandel.Een aantal kleinere winkeliers ziet de plannen als een bedreiging. Openstelling gaat in hun ogen ten koste van hun laatste vrije tijd. Een aantal van hen overweegt verhuizing of sluiten omdat ze af moeten haken in de ratrace naar de 24-uurs economie. Ook deze zijde van de consequenties is niet grondig onderzocht.De VVD ervaart de rust op zondag als een probleem. Door deze voorstellen wordt deze inderdaad in hoge mate opgeofferd. Er is in Zutphen echter een groot aantal mensen dat de zondagsrust op prijs stelt. Hoe dan ook, ook hier is geen onderzoek naar gedaan.Het feit dat juist de kleine ondernemers nu in de hoek zitten waar de klappen vallen doet het ergste vermoeden. Juist deze groep geeft meerwaarde aan Zutphen. Dat verzin ik niet zelf: dat is aangetoond in de evaluatie van het Gelders Grote Stedenbeleid. Mocht dit waar zijn dan zal het huidige voorstel de positie van Zutphen verzwakken. Dit aspect is echter niet goed onderzocht!Het verwondert ons met name dat de VVD deze onzekerheden voor lief neemt en de gok gaat wagen over de ruggen van een deel van haar achterban: het kleine MKB.Door het voorstel zal het MKB in de ons omringende buitengebieden grotere concurrentie ondervinden en op den duur ook gedeeltelijk afhaken. Daarmee is dit voorstel ook slecht voor de leefbaarheid van het ons omringende platteland en waarschijnlijk ook voor de toeristische aantrekkelijkheid. Het wordt eentonig: ook dit is niet goed onderzocht.Een totaal ander aspect is de invloed van deze maatregel (zeker wanneer hij op grotere schaal wordt opgevolgd) voor het bijzondere karakter van de zondag. Dit bijzondere karakter zal verdwijnen. Daarmee zal op den duur de legitimatie vervallen van toeslagen voor personeel in de zorg, de horeca en de handhaving bijvoorbeeld dat nu op de zondagen moet werken. Hiermee dreigt een sterke teruggang van inkomen voor deze groep mensen. Dit aspect is niet onderzocht en we weten niet in hoeverre het optreedt. Wel is duidelijk (en dat verwondert ons in hoge mate) dat de PvdA deze gok neemt over de rug van hun achterban: de werkende mens op zondag.De vermeende voordelen voor onze concurrentiepositie zullen snel afnemen. We kunnen erop wachten of de ons omringende steden gaan ons voorbeeld volgen. Daarmee zal het voordeel verdwijnen en kunnen we met lede ogen aanzien hoe andere steden op zondag een veel groter aanbod hebben en daarmee een grotere aantrekkingskracht op het koperspubliek.We zouden kunnen verwachten dat het College, gegeven de vele onzekerheden, goede aanleiding heeft om met een goed afgewogen voorstel te komen. De maximale verdeeldheid in het College (2 tegen en 3 voor) en in de raad (14 tegen en 15 voor) onderstreept deze noodzaak nog eens.En wat doet de minimale meerderheid???Het heeft geen oog voor de vele vragen……Het toont geen gevoel voor de risico’s voor Zutphen…..Het heeft geen oor voor de vele bedenkingen…..Het biedt geen ruimte en tijd om samen te zoeken naar een maatwerkoplossing…..Sterker nog: het dreigt nu een voorstel door te drukken waar praktisch niemand om vraagt, ook niet het MKB waarvan dat wel steeds wordt aangehaald. In het voorstel staan enkele opvattingen van het MKB die bezwaarlijk als evident voorstandpunt kunnen worden uitgelegd. Het MKB wil naar 18 koopzondagen en voorspelt dat ze dit intern ook zal gaan regelen. Mijn vraag aan het College sluit hierop aan: welke instrumenten heeft het MKB om dit gewenste eindresultaat af te dwingen?? Ik hoop dat de wethouder me daar een antwoord op kan geven (later kwam het antwoord van de wethouder: het MKB heeft geen middelen maar het vertrouwt op een goede afloop!).Daarom vindt mijn fractie dit geen goed voorstel. We willen best meedenken over alternatieven doch het huidige voorstel gaat ons veel te ver en is niet goed onderzocht op de gevolgen (de wethouder erkende in de daarop volgende discussie dat alle genoemde aspecten niet zijn onderzocht: “Je moet soms ook lef hebben” ). We zullen het voorstel dan ook niet steunen en roepen de minimale meerderheid op om ons zelf als raad meer tijd te geven om tot een beter, passender, voorstel te komen.Ik dank u voor uw aandacht.Gerard Buitink