Nota Grondbeleid

Tjsa, soms zit je even te praten en passeert het agendapunt voordat je de vinger hebt opgestoken nog wat te zeggen....

Het overkwam me in de raad van 26 april toen de nota grondbeleid op de agenda stond. Een goede nota wat GL betreft. Zeker omdat er eindelijk voldoende aandacht is voor een groter weerstandsvermogen, beter risicomanagement en afstemming in de P&C-cyclus. Wel hebben Jan en ik vragen bij de voorgenomen voorziening anticiperende grondaankopen. Er is al een reserve strategische aankopen; de raad bespreekt (vertrouwelijk) een collegevoorstel om grond aan te kopen. Wat ons betreft blijft dit zo. Een onduidelijke tussenstap voor anticiperende aankopen, nog zonder (exploitatie)plan, vinden we te vaag. Dit hedden we in het forum al wel  met de wethouder besproken. Omdat we de bevestiging in de raad nu niet hebben gekregen, hebben we het alsnog via een mail geregeld.