OPROEP aan de leden

Van het bestuur OPROEP: Word actiever!!!

Je bent nodig!

Het bestuur en de fractie roepen de 130 zutphense leden van GroenLinks op om zich met de partij, de stad, je buurt of de toekomst van je kinderen te bemoeien. Het begint er op aan te komen. Helemaal vanzelf is het nooit gegaan. Altijd zijn er mensen geweest en nog steeds die zich actief met hun omgeving bemoeien.

Wij willen burgers in de gelegenheid stellen om actief mee te doen. Actief als fractievolger of toekomstig raadslid. Of actief in je eigen buurt bij de wijkteams, de wijk– of dorpsraad..

Wij hebben bewoners van onze stad nodig om samen de goede dingen te kunne doen.

Wil je actief worden: Meld je bij het bestuur of bij Gerard Buitink, fractievoorzitter van GroenLinks.

We zien naar je uit!