Discussie evaluatie VCP

Zoals je weet volgen wij als gemeenteraadsfractie de ontwikkelingen in en om Zutphen en Warnsveld altijd op de voet. Een ontwikkeling die de gemoederen al jaren bezig houdt is het verkeerscirculatieplan (VCP).

Door: Noortje Jacobs

Het vorige VCP stamt uit 1996. In het college-accoord is afgesproken dat het VCP geƫvalueerd zal worden.

Belangen

GroenLinks heeft tijdens de evaluatie steeds weer op het belang van goede en veilige voet- en fietsverbindingen gehamerd en daarnaast steeds aangegeven dat openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto moet zijn. Een ander belangrijk punt, dat GroenLinks heeft aangekaart is de milieukwaliteit en de leefbaarheid.

Voorstellen

In opdracht van het college heeft verkeersadviesbureau XTNT een concept VCP gemaakt. In het plan worden in grote lijnen de volgende voorstellen gedaan: enkele paaltjes in Leesten gaan buiten de spits naar beneden, zo wordt doorgaand verkeer mogelijk gemaakt ;

de centrumring wordt eenrichtingsverkeer; het noordelijke deel van de centrumring wordt verlegd naar De Mars; de Jan Vermeerstraat, Prins Bernhardlaan en Leeuweriklaan worden eenrichtingverkeer (tegenovergesteld aan centrumring). hiertoe verdwijnt de paal in Bernardlaan; er komt een nieuwe fietsroute op De Mars; de fietsroute naar de Revelhorst wordt verbeterd; ook een aantal andere fietsroutes wordt verbeterd, onder andere door vrijliggende fietspaden, betere doorstroming en veiliger kruisingen; voor voetgangers wordt voorgesteld enkele oversteekpunten en voetpaden te verbeteren en de wachttijd bij een aantal voetgangerslichten te verminderen; ook wordt een verbetering van de rechtstreekse busverbinding van Warnsveld en Leesten naar de binnenstad voorgesteld.

Meningen

Het college wil graag de mening van haar inwoners horen over de voorstellen. De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad wil dat ook.