Invulling 1e ALV in 2007

De eerste ledenvergadering van 2007 vindt plaats op:

WOENSDAG 17 JANUARI 2007

20.00 – 21.15 UUR

DE BORN, OUDE BORNHOF TE ZUTPHEN

Beste leden, De eerste ledenvergadering van 2007 heeft deze Agenda: 20.00 uur Opening Personalia (afscheid Anco vd Vorm)Mededelingen- bestuursbezetting 20.15 uur Betaalbare woningen voor starters. Toelichting:Bespreekopzet: 21.10 uur Rondvraag en sluiting 21.15 uur Naar de nieuwjaarsborrel in cafe De Deur U bent allen van harte uitgenodigd!!! Met vriendelijke groeten,Namens het bestuur,Jaap Meijer