DE TALENTVOLLE BUURT

De gemeente ondersteunt buurtwerk en wij namen een kijkje.

De buurt waarvoor “Talentvolle buurt” actief is heeft bijzondere trekjes: de gemiddelde leeftijd is ongeveer 27 jaar (!), er wonen vertegenwoordigers van 41 nationaliteiten en het gemiddelde inkomen is erg laag. Daarbij is er bij Ieder1 geen specifiek vestigingsbeleid dat is gericht op een evenwichtige buurt. Een deel van de beschikbare woningen wordt gebruikt door de zorginstellingen om er mensen te plaatsen die in noodgevallen ergens onderkomen moeten hebben. Talentvolle buurt memoreerde dat mensen het soms hebben over het “afvoerpuntje” van de stad Zutphen. Hoe dan ook, het is een deel van Zutphen dat voortdurend aandacht nodig heeft wil de leefbaarheid op een aanvaardbaar niveau komen/blijven. We zijn gewezen op enkele mooie initiatieven van Talentvolle buurt: vlechtheggen, de speelplaats en sociale activiteiten in het pand Van Drinenstraat 40 en overigens in de buurt (’s zomers met name). Bij mij wekt dat waardering op voor de vrijwilligers die ermee in de weer zijn. Ze hebben daarom mijn sympathie en ondersteuning. Ondanks de hoge mobiliteit met regelmatig nieuwe bewoners is er sprake van het uitbouwen van een “sociaal-cultureel bouwwerk”. Hier is al veel werk in gestoken (Met name door vrijwilligers maar ook door SWZ) en dat zal nog even nodig blijven voor de bewoners zelfstandiger deze taak op zich kunnen nemen. Daarom pleit “Talentvolle buurt” ervoor om door te gaan met de inzet voor deze buurt en daar van gemeentewege ook middelen voor beschikbaar te houden, ook nadat “Vitale Stad II” is afgelopen. Een deel van de tijd van de vrijwilligers gaat erin zitten om bewoners te helpen met problemen van allerlei aard waarvoor ze op de instanties zijn aangewezen. Meermalen merken ze op dat deze instanties onvoldoende werken. Er is geen betrokkenheid en de behandeling is veel te afstandelijk om de problemen van de bewoners op te lossen. Zo wekt bijvoorbeeld het “Vangnet” onvoldoende door gebrekkige onderlinge coördinatie en onjuiste taakopvatting. Talentvolle buurt is blij met het onderkomen op de Van Drinenstraat 40. Toch houden ze wat te wensen over: het nog beter kunnen. Hun oog is gevallen op het ketelhuis, iets verderop aan deze straat. Wanneer dit aangepast zou worden is het een veel betere plaats waar het sociaal-cultureel werk zich kan concentreren en waar ook de mogelijkheid is om feesten en grotere bijeenkomsten te organiseren. (Kan ik me goed voorstellen en lijkt me dan ook een alleszins redelijke wens). De opvatting over de instanties is niet onverdeeld positief. Dit bleek al uit bovenstaande. Het blijkt steeds in het gesprek. Een paar voorbeelden. Door de wijkopbouw komen tussen bestuur en bewoners de wijkopbouw medewerkers. Hierdoor komen de bewoners verder af te staan van het bestuur en dat beoordelen ze negatief.  De evaluatie van Talentvolle buurt heeft plaatsgevonden zonder overleg met de betrokken bewoners en vrijwilligers zelf. Wekt onvrede en leidt tot evaluaties die onvoldoende recht doen aan de werkelijkheid. De inrichting van de buurt nabij de vijver moet beter en de vijver moet uitgebaggerd. De buurt heeft hiervoor uitgewerkte plannen. Wat blijkt: Stadsbeheer wil er (nog) niet mee beginnen en bovendien niet in overleg met de buurt. Erg frustrerend. Maatregelen in de buurt worden wel genomen na signalen van de buurt maar vervolgens niet in overleg uitgewerkt. Leidt tot vreemde, onlogische en (dus) niet werkende oplossingen. Een voorbeeld is de verzamelplek voor afval. Hier is in geïnvesteerd doch er wordt geen gebruik van gemaakt. Over afval gesproken. Een groot probleem is het grof vuil. In de flats is er geen ruimte om het te verzamelen, daarbuiten is er ook geen ruimte. Daarbij komt dat afvoer minimaal bijna 30 euro kost waarvoor dan maximaal 1 kubieke meter kan worden afgevoerd. Deze mogelijkheid is niet voldoende voor deze wijk met zeer lage inkomens. Het gevolg is zichtbaar: veel grofvuil op de balkons. Talentvolle buurt pleit voor een oplossing hiervoor. Gerard Buitink