LinksAf - ons afdelingsblad

In de dertiende jaargang van ons afdelingsblad kiezen we voor verandering. Bestuur en fractie willen de leden directer informeren en betrekken bij het wel en wee van de afdeling en de fractie.

Daarom een maandelijks verschijnende nieuwsbrief die thuisbezorgd wordt bij iedereen die lid is of belangstelling heeft voor GroenLinks Zutphen. Vorige maand is er al een eerste nieuwsbrief geweest. Die is aan de marktkraam en voor de provinciale verkiezingen uitgedeeld en thuisbezorgd. Bestuur en permanente campagne commissie hebben afgesproken dat we tot de zomer vijf nieuwsbrieven uitbrengen. De eindredactie berust bij Kees Luesink (die Publisher leuk vindt). Bezorgers De opmaak en de vorm zal voor deze zomer in de vijf keer langzaam ingevuld worden. In september vragen we iedereen of men geabonneerd wil blijven. Het bestuur beheert de abonneelijst. Diverse leden worden gevraagd om bijdragen te leveren. We zoeken vrijwilligers die de abonnees in ‘hun wijk’ één keer per maand de nieuwsbrief willen bezorgen.LinksAf De ‘grote’ LinksAf zal naar behoefte nog zo’n twee keer per jaar verschijnen en meer achtergrond en verdiepingsartikelen bevatten. Het bestuur is en blijft op zoek naar redactieleden voor beide LinksAffen en/of leden voor de permanente campagnecommissie.