Ledenvergadering

ledenvergadering belegd WOENSDAG 15 DECEMBER

Bij de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks Zutphen/Warnsveld het schitterende resultaat behaald van drie zetels; inmiddels zijn daaruit coalitieonderhandelingen voor een nieuw college voortgevloeid.
 
Het ziet er naar uit dat ook GroenLinks (met de PvdA en CDA) daar deel van uit kan gaan maken. Het is van belang dat de leden hierbij betrokken zijn en daarom hebben we op korte termijn een ledenvergadering belegd. Daarnaast komen er nog een aantal andere zeer belangrijke thema’s aan de orde, dus alle reden om de komende ledenvergadering bij te wonen!!!
 
Deze vergadering vindt plaats op:
 
WOENSDAG 15 DECEMBER  200420.00 – 22.30 UURDE BORN, OUDE BORNHOF TE ZUTPHEN
 
(concept)agenda:  20.00 uur Opening  Personalia (afscheid Heleen als raadslid en Karin als bestuurslid)Mededelingen- bestuursbezetting- Nieuwjaarsbijeenkomst: 11 januari 2005 in de Deur
 
20.30 uur Campagne-evaluatie door CAC
 
21.00 uur Bespreking en stemming programma nieuw college
 
22.00 uur Voorbereiding landelijk congres (19 maart 2005)  -inventarisatie deelnemers landelijk congres 19 maart 2005-Voorstel om inhoudelijke ledenvergadering te houden met als kern: visietekst Groen Links over Migratie (congresstuk 19-3-2005) en gemeentelijk beleidspunt “Kleurrijke Samenleving”. -Voorstel om op korte termijn een dergelijke avond te laten voorbereiden door een ledengroep.
 
22.15 uur Rondvraag en sluiting
 
   U bent allen van harte uitgenodigd!