Verschijningsdata LinksAf 2e helft 2005

Alle goede voornemens van de redactie en degenen die ons ondersteunen hebben ertoe geleid dat we voor de rest van 2005 de volgende data van verschijning en sluiting van LinksAf kunnen presenteren.

Iedereen, die GroenLinks een warm hart toedraagt, kan een bijdrage inzenden (graag zelfs!). Zenden naar: h.van.pelt@planet.nl. Houd de data voor sluiting kopij daarbij goed in de gaten!

Sluiting 25 augustus

Verschijning 3 september

Sluiting 22 september

Verschijning 1 oktober

Sluiting 27 oktober

Verschijning 5 november

Sluiting 1 december

Verschijning 10 december