De fietsbrug

De nieuwe IJsselbrug in Zutphen moet als het
aan de raadsfractie van GroenLinks ligt als een van de eerste Nederlandse bruggen een onder de rijbanen hangende fietsbrug krijgen (bron De Stentor).

Een hangend fietspad onder de rijbanen van de nieuwe IJsselbrug in Zutphen. Voor de fietsers moet dit op termijn niet alleen een kortere, maar ook veel veiliger en comfortabeler fietsroute over de IJssel opleveren. De fractie van GroenLinks heeft een verzoek bij de gemeenteraad van Zutphen ingediend om de haalbaarheid van dit idee te onderzoeken.Het idee is bedacht door de bureaus Doeden Projecten en Ontwerpbureau Helders. Dit uit de ervaring dat de fietsroute over de nieuwe IJsselbrug op dit moment voor fietsers tamelijk onveilig, oncomfortabel en onnodig lang is.Niettemin wordt het fietspad nu veel gebruikt door scholieren die vanuit Brummen in Zutphen op school gaan. Ook zijn er veel fietsers die de route gebruiken om op hun werk te komen. Omdat de fietsers direct vanaf de dijk aan de oversteek kunnen beginnen scheelt dit niet alleen een stukje klimmen, maar het is ook een afstandverkorting van 1,6 kilometer.Met name de veiligheid van de fietsers wordt door zo’n hangend pad vergroot. Iets wat vooral in de winter zal worden gemerkt. Zij hebben dan veel minder last van wind,  regen, sneeuw en (van vrachtwagens afwaaiende) ijsschilfers. Hiermeee worden ook de soms als onveilig ervaren aanrijpaden en (illegale) verkortingen van de route overbodig.GroenLinks denkt dat nu meer mensen de fiets zullen pakken en de auto laten staan, waarmee het milieu dan weer gediend is. De route wordt tevens aantrekkelijker voor de vele toeristische fietsers tussen de Veluwe en de Achterhoek, wat extra bezoek aan Zutphen en Warnsveld op kan leveren. De nieuwe IJsselbrug kan hiermee een grotere rol gaan spelen in de ontsluiting van de stad Zutphen per fiets.Doordat het fietspad op de brug verdwijnt, ontstaat er meer ruimte op het dek van de brug. Wat de verkeersafwikkeling kan bevorderen. Het plan past in de ogen van Groenlinks ook binnen de Zutphense wens om op de iets langere termijn de capaciteit van de nieuwe IJsselbrug uit te breiden.GroenLinks heeft de eigenaar van de brug, Rijkswaterstaat, en de beheerder, de provincie Gelderland al gepolst. Beide staan er in beginsel positief tegenover. Ook het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme juicht uitvoering van het plan toe.GroenLinks: ‘Zutphen zou uitvoering van het plan regionaal aan de orde moeten stellen.’ De fractie heeft nog geen idee van de kosten, maar het lijkt haar redelijk dat andere partijen, zoals Rijkswaterstraat en de provincie Gelderland meebetalen. Gezien de slechte financiële situatie van de gemeente op dit moment pleit GroenLinks in een voorstel aan de gemeenteraad ervoor om het haalbaarheidsonderzoek niet eerder dan volgend jaar op te pakken.