ENERGIEZUINIGE WONINGEN

over de doelstellingen om energieneutraal te worden en dus de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen...

Zutphen heeft de ambitie om energieneutraal te worden. In de persoon van wethouder Patricia Withagen zet GroenLinks zich daarvoor in in het college.

Een heel belangrijk winstpunt is te behalen door de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken. Daar kan zo’n 30 % energie bespaard worden. Door intensief samen te werken met woningcorporaties kan dit opgepakt worden. GroenLinks is er ook voorstander van om de groene economie te stimuleren zodat dit meer werkgelegenheid oplevert. Het Plein, ook portefeuille van Patricia, kan hierin een belangrijke rol spelen. Toen de VVD dan ook met een motie kwam van deze strekking om hier versneld mee aan de slag te gaan, hoefden we niet lang na te denken. Natuurlijk doen we als GroenLinks graag mee. Het pas ons helemaal. Was de landelijke VVD ook maar zo actief op het gebied van duurzaamheid !